Søg
Close this search box.

Jesus forbandede et figentræ

Nogle vil hævde, at Bibelen beskriver Jesus som en synder, og henviser til beretningen om, hvordan Jesus forbandede et figentræ, fordi han ikke fandt frugt på det, mens det ikke var figentid (Mark 11,12-14.20-21 og en tilsvarende beretning i Matt 21,18-19).

Hvad ligger bag?

Beretningen bruges til at hævde, at Bibelen beskriver Jesus som urimelig, hvilket viser, at han betragtes som en synder, og at man dermed kan afvise, at forfatteren af Markusevangeliet giver udtryk for, at Jesus er Gud.

Hvad kan vi spørge om?

I forhold til beretningen om figentræet kan det være relevant at spørge, hvad, de tror, er årsagen til, at Jesus forbandede figentræet.

En mulighed er også at spørge, om de mener, at Jesus var en synder, eller om de mener at dem, der skrev evangelierne, betragtede ham som en synder.

Hvad kan vi sige?

I beretningen om Jesus som forbander et figentræ, kan det umiddelbart se ud som om, han har en urimelig forventning til træet, fordi det endnu ikke er sæson for figner. Ved en overfladisk betragtning kan det virke som om, Jesus forbander træet, fordi han er sur over, at han ikke finder nogen frugter på det.

Figentræer og figner

Normalt vil figentræer omkring Jerusalem først bære frugter, når bladene er fuldt udsprungne i juni måned. Selvom det var omkring påske, var dette træ fuldt af blade og burde derfor bære frugt, men der var ingen (1).

Før træet sætter figner, er der nogle små knopper, som det var normalt at spise, men som ellers falder af, før fignerne kommer frem. Hvis der ikke er nogle af disse knopper, vil der heller ikke komme nogle figner (2).

Rent botanisk er det altså helt naturligt, at Jesus kunne forvente at finde noget at spise på træet, og at det er et vidnesbyrd om, at træet var ufrugtbart, når han ikke fandt noget.

Samtidig handler det om langt mere end at Jesus blev vred eller skuffet over, at han ikke fandt noget at spise på træet.

Figner i Bibelen

I Det Gamle Testamente sammenlignes Israels folk flere steder med figner. Jeremias taler om, at Gud ville høste dem, men han fandt ingen figner og han vil gengælde dem, straffe dem, for deres manglende frugt (Jer 8,10). Hoseas siger, at Gud fandt Israels fædre som tidlige figner i den første høst, men de blev dårlige (Hos 9,10).

Hos Mika finder vi et udsagn, der fremstår som en direkte parallel til det, Jesus gør. Gud bruger det billede, at der ikke er nogen tidlige figner, han kan spise, som et udtryk for, at der ikke er nogen fromme og retskafne mennesker tilbage i hans folk (Mika 7,1-2).

Et tegn på dom

Jesus bruger det faktum, at træet er ufrugtbart som et vidnesbyrd imod de jødiske ledere, der ikke ville tro på ham, for at sige, at når de ikke bar den frugt, som Gud ønskede, så var de under fordømmelse og ville ikke få del i Guds rige.

Dermed er der også en direkte sammenhæng mellem Jesu renselse af templet og anklage mod de jødiske ledere for at have gjort det til en røverkule (Mark 11,15-18), og hans forbandelse af figentræet, som ikke bar frugt.

Der er også en direkte parallel til Jesu lignelse om manden, der havde et figentræ, som ikke bar frugt, og som han ville fælde, fordi det ikke opfyldte sit formål (Luk 13,6-9). Ved at forbande figentræet viser Jesus, at der kommer en dag, hvor dem, der ikke bærer frugt, vil blive dømt.

 

Noter

  1. Archaeological Study Bible, Zondervan
  2. Are The New Testament Documents Reliable? (s. 73-74); F. F. Bruce; Intervarsity Press; 1992)

Andre artikler

Hadith i kritisk lys

Hadith er samlinger af udsagn og beretninger om, hvad Muhammed sagde og gjorde. De vil normalt regnes som væsentlige, fordi flere centrale elementer i islam

Læs mere »