Søg
Close this search box.

Bibelen taler nedsættende om kvinder

Nogle muslimer vil hævde, at Bibelen har et negativt syn på kvinder, fordi Eva gøres ansvarlig for syndefaldet.

Det er en påstand, der bruges til at argumentere for, at Koranen og islam har et mere positivt syn på kvinder end Bibelen og kristendommen, fordi Koranen ikke siger, at det var Eva, der fik Adam til at spise af frugten (sura 20,121).

Hvad ligger der bag?

Spørgsmålet eller påstanden kan skyldes, at de har mødt negative udsagn om Koranens og islams holdning til kvinder og vil prøve at undvige eller tilbagevise det ved at sige, at Bibelens beskrivelse af Eva viser et mere negativt syn på kvinder end Koranen.

Hvad kan vi spørge om?

Som altid kan et godt udgangspunkt være at spørge, om de har læst Bibelens beretning om syndefaldet, eller om de har lyst til, at I læser den sammen.

Hvad kan vi svare?

Det er rigtigt, at Bibelen beretter, at det var Eva, som først spiste af frugten og derefter gav den til Adam, men det er væsentligt at lægge mærke til, at det er Adam, som Gud først stiller til ansvar (1 Mos 3,9-11).

Man kan også argumentere for, at kvinden stod overfor den stærkeste modstander, Satan, mens Adam lod sig overtale af et andet menneske og ikke blev fristet af Satan selv.

Beretningen om syndefaldet er ikke skrevet for at lægge skylden på kvinden, men for at beskrive, hvad der skete, og hvordan menneskets oprør mod Gud begyndte.

Hvis vi gør den til et spørgsmål om, hvem der har skylden, eller hvem der beskrives mest negativt, viser det mest af alt, at vi ikke har forstået vores egen situation og måske endda vil hævde, at vi havde klaret os bedre end dem.

Kvinden lod sig forlede

Det eneste sted som synes at fremhæve kvinden som den skyldige i syndefaldet er når Paulus skriver at det ikke var Adam men kvinden der lod sig forlede (1 Tim 2,14).

Det Paulus skriver er en afvisning af en gnostisk vranglære der sagde at da Eva spiste af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt så var det en befrielseshandling fra en ond skabergud der havde bundet mennesker til en fysisk tilværelse.

Paulus’ hensigt er altså ikke at fremhæve Eva som den mest skyldige men at afvise vranglæren om, at syndefaldet var noget positivt (1).

Islams kvindesyn

Der kan stilles en række kritiske spørgsmål ved Koranens og andre islamiske kilders beskrivelse af og syn på kvinder, men det skal gøres med omtanke og varsomhed.

Et relevant spørgsmål i denne sammenhæng er, hvorfor Muhammed siger, at hvis det ikke var for Eva, ville hustruer aldrig forråde deres mænd (Sahih al-Bukhari 60,5) eller være utro mod dem (Sahih Muslim 17,83).

Der kan findes mere om synet på kvinder i islams kilder under ”Islam – kritisk vurderet”.

 

Note

  1. Förklaringer til Nya Testamentet; Bo Giertz; Verbum/Pro Caritate; 1985. s. 132-134

Andre artikler

Døde Gud?

Spørgsmålet drejer sig om Jesus og konfronterer, at kristne tror på, at Jesus er Gud, og samtidig tror, at Jesus døde på korset. Hvad ligger

Læs mere »