Søg
Close this search box.

Om hjemmesiden

Denne side er lavet til ”almindelige” kristne, som har en relation med ”almindelige” muslimer, for at give frimodighed og hjælp til at tale om tro.

Hjemmesiden er lavet ud fra den overbevisning, at det er muligt for kristne at være venner med muslimer og elske dem og samtidig have en kritisk tilgang til islam. Denne overbevisning udspringer fra en overbevisning om, at den endegyldige sandhed alene findes hos den treenige Gud og i Bibelen, og selvom det er muligt at finde lighedspunkter mellem kristendommen og islam, Bibelen og Koranen og Bibelens Gud og Koranens Allah, er der så store og væsentlige forskelle, at de umuligt kan forenes.

Selvom Koranen har meget positivt at sige om Isa, der på flere måder ligner Jesus, som han beskrives i Bibelen, fornægter islam Bibelens vidnesbyrd om Gud som Faderen, Sønnen og Helligånden. På den baggrund betragtes det også som helt legitimt at kritisere islams kilder og undervisning. Det betragtes også som helt naturligt at vurdere kilderne ud fra historiske og videnskabelige metoder, på samme måde som Bibelen er blevet underlagt tilsvarende vurderinger. Kritisk tilgang til menneskers meninger, holdninger og tro er ikke et udtryk for had, men et ønske om at søge sandheden og udfordre dem til selv at undersøge om det, de tror, virkelig er sandhed.

Målet er ikke at få ret eller vinde diskussioner. Målet er ikke at nedgøre islam. Målet er, at vores muslimske venner må få et personligt møde med Jesus, og at Helligånden må overbevise dem om, at gennem hans død og opstandelse er de købt fri fra trældom under loven og til et evigt liv i fællesskab med ham.

Siden består af flere hoveddele. En del giver generelle råd om, hvordan man taler med muslimer om tro. En anden omhandler islam og nogle grundlæggende elementer som Koranen, traditionerne, Muhammed og Mekka. Det skal understreges at udgangspunktet altid må være at spørge sine muslimske venner, hvad de tror på og ikke antage, at man ved det, uanset hvor meget man har studeret islam. Som kontrast til beskrivelsen af islam og de grundlæggende elementer er der en hoveddel, som omhandler den kritiske tilgang til islams kilder og den traditionelle fortælling og opfattelse af islams historie. Der er også en hoveddel med sammenligninger mellem centrale elementer i kristendom og islam. Den sidste hoveddel handler om nogle af de spørgsmål og kritikpunkter, som mange muslimer har i forhold til Bibelen og kristendom, hvordan vi kan forholde os til dem og besvare dem.

Islam og emner med relation til islam behandles ud fra islams egne kilder, andre historiske kilder samt menneskelige og etiske vurderinger. For Koranen er der primært brugt “Den Klare Koran”, som er oversat af Amér Majid. En del steder er er der dog også brugt teksten fra quran.com for at krydstjekke oversættelsen med indholdet i den arabiske tekst og den engelske oversættelse. For hadith er der brugt egne oversættelser af teksterne på www.sunnah.com, og for Bibelen er der i de fleste tilfælde brugt den autoriserede danske oversættelse fra 1992.

Manden bag

MinMuslimskeVen.dk er udviklet af Claus Kristensen i samarbejde med Norea Mediemission.
Claus har igennem en årrække arbejdet med tværkulturelle relationer både i udlandet og i Danmark. Gennem mødet med flygtninge og migranter har han oplevet et behov og en interesse for at studere islam og ikke mindst beskæftige sig med kristne og muslimers møde i venskaber, hvor det er naturligt at tale om tro.

Claus har blandt andet studeret teologi med fokus på tværkulturel kommunikation og har i mange år undervist ud fra Bibelen. På den baggrund ønsker han at styrke kristnes tillid til den og til dens hovedperson, Jesus Kristus, sand Gud og sandt menneske.

Med i arbejdet bag siden er også en redaktionsgruppe, der blandt andre består af: Anders Graversen (sognepræst), Else Wiwe (Tværkulturel Konsulent), Enok Sørensen (Tværkulturel Konsulent), Kristian Mogensen (lektor emeritus, DBI) og Troels Toft (sognepræst).