Søg
Close this search box.

Jesus døde ikke på korset

Mange muslimer hævder, at Jesus aldrig blev korsfæstet, at han ikke døde på korset og dermed, at han ikke opstod fra de døde. Nogle mener, at han blev korsfæstet, men kun besvimede og derefter vågnede op i graven, viste sig for sine disciple, forlod Israel og siden døde en naturlig død – denne lære findes primært i ahmadiyya-sekten.

Baggrunden for at afvise Jesu korsfæstelse, død og opstandelse findes primært i Koranen sura 4,157-158, hvor der står, at skriftens folk (jøderne) ikke dræbte Jesus og ikke korsfæstede ham. Det forekom dem kun sådan, men Allah tog ham op til sig.

Udsagnet, om at det forekom dem, som om de korsfæstede og dræbte Messias, Isa, Marias søn, Allahs sendebud, forstås af nogle sådan, at Allah fik en anden (typisk hævdes, at det var Judas Iskariot eller Simon af Kyrene) til at ligne Jesus, sådan at jøderne troede, at det var Jesus, de korsfæstede og dræbte, mens det altså i virkeligheden var en anden. Med til den forståelse hører ofte, at Jesus aldrig døde men blev taget op til Allah og kommer igen før dommedag.

Hvad ligger der bag?

Det er et almindeligt angrebspunkt for muslimske lærde, så det er meget muligt, at de har det derfra, enten de virkelig er interesseret i et svar eller ej.

Det er et helt centralt element i kristendommen og et af de steder, hvor muslimer mener, at Bibelen er blevet ændret.

Det betragtes som alt for nedværdigende for en profet at blive korsfæstet og dræbt på den måde, og derfor vil de indvende, at Gud aldrig ville tillade det.

Et tillægsspørgsmål fra dem kan være, om vi tror, at Gud døde på korset? De kan have meget vanskeligt ved at se bort fra deres egen unitariske gudsbillede. Deres opfattelse er, at hvis Jesus er Gud, og han døde på korset, så må det betyde, at Gud døde, i hvert fald for en tid, og at verden i den periode ikke havde nogen gud.

Hvad kan vi spørge om?

Det kan være en god anledning til at spørge, om de selv har læst det, der står om korsfæstelsen af Jesus i evangelierne?

Hvis jøderne virkelig troede, at Jesus var Messias, som Koranen hævder, hvorfor skulle de så ønske at korsfæste og dræbe ham, når Messias netop var den forløser, de ventede?

Hvis Allah tog Jesus bort og fik en anden til at ligne ham for derefter at blive korsfæstet og dræbt, hvorfor lod han så disciplene sprede det budskab, at Jesus var død og opstået, når de samme disciple i Koranen beskrives som gode muslimer (sura 3,52)?

Hvis en person var blevet henrettet, og alle øjenvidner beskrev, hvem den henrettede var, ville det så være troværdigt, hvis der kom én 600 år efter og fortalte, at den, der blev dræbt, i virkeligheden var en anden, som bare lignede personen? Selvom de betragter det som troværdigt, fordi de mener, det er åbenbaret af Allah, har vi ingen grund til at betragte det som troværdigt.

Hvis den, som blev korsfæstet, i virkeligheden ikke var Jesus, hvorfor forsøgte personen så ikke at overbevise folk om, at det var den forkerte, de havde fat på?

Til påstanden om, at Jesus kun besvimede på korset og siden vågnede op igen – hvorfor skulle Jesus efterlade disciplene med den forestilling, at han var opstået fra de døde, hvis det ikke var tilfældet?

Hvad kan vi sige?

Koranen bekræfter faktisk, at øjenvidnerne så Jesus blive korsfæstet og dø.

Når det 600 år – eller mere – senere hævdes, at det i virkeligheden ikke var Jesus, vil det svare til, at der kom en og fortalte mig, at min far, som døde i 1989, i virkeligheden ikke var min far men en anden, som bare lignede ham, og at hele familien, hans venner og lægerne alle tog fejl, når vi mente, det var ham, der døde.

Da Jesus bliver taget til fange og under retssagerne, som beskrives i evangelierne, bekræfter Jesus flere gange, hvem han er (Joh 18,4-8.19-21 og Mark 14,61-62). Selv da Jesus er blevet korsfæstet bekræfter hans ord, at det er ham ((Luk 23,42-43).

Flertallet af de jødiske ledere havde et klart ønske om, at Jesus skulle slås ihjel, ikke fordi han var Messias, men fordi de ikke troede på, at han var Messias, og fordi de opfattede det, han sagde om sig selv, som gudsbespottelse (Mark 14,61-64).

Disciplene havde absolut ingen fordel af at sige, at Jesus var død og opstået. Det førte til, at de blev forfulgt, og mange af dem blev henrettet, fordi de holdt fast i, at det var sandt.

Der er i dag ingen seriøse NT-forskere, som betvivler, at kilderne er troværdige, når de beskriver, hvordan Jesus blev korsfæstet og døde.

En Bibelkritisk forsker som Bart Ehrman siger, at en af de sikreste historiske kendsgerninger er, at Jesus blev korsfæstet efter ordre fra Pontius Pilatus. (1.)

Besvimelsesteorien

Til påstanden om at Jesus besvimede og vågnede op igen – der er kun ét kendt eksempel på en mand, som blev korsfæstet af romerne og overlevede.

Den jødiske historiker Josefus fortæller om at én mand ud af tre overlevede, efter de blev taget ned fra korset kort tid efter, at de var blevet korsfæstet, og derefter fik behandling af romerske læger (The Life of Flavius Josephus 75.420-421).

Jesus hang på korset omkring 6 timer og var forinden blevet tortureret. Derefter blev han lagt i en grav uden nogen behandling ud over den normale salvning af døde med myrra og aloe (Joh 19,38-40).

Johannes beskriver et spydstik, som var normal romersk praksis, hvor man stak spyddet ind i siden, så det punkterede både lunger og hjerte (Joh 19,33-34).

De romerske soldater var professionelle bødler, og hvis en dødsdømt overlevede uden at være benådet, ville soldaterne selv blive henrettet.

Den eneste man ved om, som overlevede at blive korsfæstet af romerne, blev altså taget ned fra korset efter kort tid, og mens han var i live.

Jesus blev taget ned efter flere lang tid og med indtil flere vidner på, at han var død.

Note:

(1) Bart Ehrman; The Historical Jesus: Lecture Transcript and Course Guidebook, Part 2 of 2; Chantilly, VA: The Teaching Company; 2000 (side 162)

 

Andre artikler

Polemisk

Polemisk betyder ”angreb” i modsætning til apologetik, som betyder ”forsvar”, og det drejer sig i denne sammenhæng om at ”angribe” eller kritisere islam og dens

Læs mere »