Søg
Close this search box.

Døde Gud?

Spørgsmålet drejer sig om Jesus og konfronterer, at kristne tror på, at Jesus er Gud, og samtidig tror, at Jesus døde på korset.

Hvad ligger bag?

Baggrunden er typisk muslimers opfattelse af, at Gud kun kan være én i absolut forstand, og hvis Jesus var Gud, og Jesus døde, så må konsekvensen være, at Gud døde, og at verden derfor var uden Guds tilstedeværelse for en tid.

Argumentet vil ofte være et forsøg på at få kristne til at indse, at Jesus ikke kunne være Gud, fordi han døde, og fordi det – i deres opfattelse – må betyde, at kristne mener at Gud døde.

Hvad kan vi spørge om?

En god måde at sætte dette spørgsmål i perspektiv er at spørge, om de tror, at Koranen er Allahs evige ord, som ikke er en del af hans skaberværk og uden begyndelse eller ende? Deres svar vil med stor sikkerhed være bekræftende.

Næste spørgsmål er, om Allahs ord kan ændres eller ødelægges? Her vil svaret med stor sikkerhed være et nej. Derefter kan man påpege, at en fysisk Koran har en begyndelse, hvor bogen blev produceret og trykt.

Endelig kan man spørge, hvad der sker, hvis en fysisk Koran bliver ødelagt – vil det betyde, at Allahs evige ord kan ødelægges?

Alternativt kan man spørge om en forklaring på, hvordan Koranen kan være evig, når den fysiske bog har en begyndelse og på et tidspunkt vil falde fra hinanden?

Baggrunden er, at i islamisk teologi har Koranen to naturer. Den er evig og kan ikke ødelægges eller ændres, men når den kommer ind i menneskers verden, tager den fysisk form som en bog eller bliver memoreret af mennesker.

Ifølge islamisk teologi kan Koranens fysiske tilstedeværelse altså ophøre, hvis den trykte bog bliver ødelagt, eller et menneske, som har memoreret den, dør, men det betyder ikke, at Koranens evige natur ophører.

Hvad kan vi svare?

På baggrund af spørgsmålene om Koranens to naturer kan man vende tilbage til deres spørgsmål, om Gud døde.

Det kan gøres ved at læse fra Joh 1 og begynde med vers 1, som siger, at I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Derefter kan man læse vers 14, som siger, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.

Spørgsmålet er derefter, om de mener, at noget, som er evigt, kan tage fysisk form i skaberværket, og om den fysiske form kan ødelægges, uden at den evige natur bliver ødelagt?

Hvis de vil være konsekvente, må de acceptere, at det er en mulighed, fordi de mener, det er sandt for Koranen, og dermed er det ikke noget reelt argument mod, at Jesus kan være Gud og eksistere fra evighed, samtidig med at hans menneskelige natur kunne død.

Andre artikler

Traditionen om Koranen

Den muslimske tradition fortæller, at Koranen er et evigt skrift, som findes hos Allah i himlen og kaldes Skriftens Moder (sura 43,4; 85,21-22). Koran kommer

Læs mere »