Søg
Close this search box.

Bibelen og Koranen

Bibelen og Koranen har en helt central betydning for henholdsvis kristendommen og islam, men der er på en del områder store og afgørende forskelle mellem, hvad de siger om sig selv, og hvordan de opfattes af kristne og muslimer.

Hvad Bibelen og Koranen siger eller viser om sig selv

Navnets betydning

Bibelen

Navnet stammer fra græsk og betyder bøger. Bibelen bruger ikke navnet om sig selv, men det betegner, at den er en samling af forskellige skrifter.

Koranen

Navnet Koran stammer fra arabisk og betyder recitation (sura 73,4).

 

Forfatter(e)

Bibelen

Bibelen er skrevet af omkring 38 forfattere – nogle bøger angiver ikke deres forfatter.

Koranen

Allah (sura 10,37 og 43,3).

 

Sprog

Bibelen

Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk, bortset fra nogle passager, der er skrevet på aramæisk (Ezra 4,7 – 6,18; 7,12-26; Jer 10,11 og Dan 2,4 – 7,28), som var det officielle sprog i Babylon og Persien, hvor jøderne var i eksil.

Det Nye Testamente er skrevet på græsk.

Koranen

Arabisk med en række fremmedord – fx fra græsk, hebraisk og persisk. (1)

 

Opbygning

Bibelen

Bibelen er til en vis grad organiseret kronologisk, men der er ikke en streng kronologi. Fx er Ezras og Nehemias bøger nogle af de yngste i Det Gamle Testamente, men de står forholdsvis tidligt.

De fleste bøger har en kronologisk eller tematisk opbygning.

Koranen

Koranen er ikke organiseret kronologisk men efter kapitlernes længde, bortset fra det første kapitel. Den kan deles i to, hvor den tidligste del stammer fra Mekka, og den seneste del stammer fra Medina.

Kan nogle steder virke fragmenteret uden åbenlys sammenhæng mellem versene.

 

Oprindelse

Bibelen

Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed (2 Tim 3,16).

Ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud (2 Pet 1,20-21).

Koranen

Hævder, at ingen kan producere noget lignende Koranen (sura 17,88).

 

Tilblivelse

Bibelen

Er skrevet over en periode på omkring 1500 år fra ca. 1400 f.Kr. til ca. 100 e.Kr.

Koranen

Betegnes som velbevaret, og den traditionelle forståelse er, at den har eksisteret i himlen fra evighed (sura 43,4 og 85,21).

 

Kristnes holdning til Bibelen og muslimers holdning til Koranen

Åbenbaring

Bibelen

Nedskrevet af mennesker ud fra de åbenbaringer og meddelelser, de fik fra Gud. Nedskrevne beretninger om historiske begivenheder, inspireret af Guds ånd.

Koranen

Åbenbaret til Muhammed gennem en periode på 22 år fra 610 til 632 e.Kr.

 

Overlevering

Bibelen

Bibelen er kopieret af mennesker, som gjorde sig umage med at gøre det korrekt. Kopierne kan have stavefejl, omvendt ordstilling m.m., men det centrale budskab er det samme, som da det blev skrevet.

Koranen

Mange muslimer vil i dag sige, at Koranen er kopieret fuldstændig fejlfrit helt tilbage fra Muhammeds tid, og at ikke et bogstav eller tegn er ændret.

 

Opfattelse af den fysiske bog

Bibelen

Kristne vil typisk ikke udvise nogle særlige hensyn til den fysiske Bibel.

Ødelæggelse af en fysisk Bibel kan opleves provokerende, men vil ikke føre til voldsomme reaktioner.

Koranen

Mange muslimer udviser stor respekt for den fysiske Koran. De vil typisk lægge den et højt sted i hjemmet og i hvert fald ikke på gulvet eller under andre ting. Nogle vil også lægge vægt på, at Koranen kun må holdes i højre hånd.

Mange betragter kun Koranen på arabisk som den ægte Koran, og en del mener, at det er forbudt at give en arabisk Koran til en, som ikke er muslim. Oversættelser af Koranen betragtes som fortolkninger.

Ødelæggelse af en fysisk Koran fx ved afbrænding kan vække voldsomme følelser og reaktioner.

 

Gyldighed og ophævelse

Bibelen

Hele Bibelen har betydning for kristne, men love og regler i Det Gamle Testamente er kun gældende, hvis de er gentaget eller ikke er ophævet i Det Nye Testamente – kristne er fx ikke bundet af de jødiske spiseregler.

Koranen

Hele Koranen har betydning for muslimer, men et budskab kan ophæves af et andet, som er åbenbaret senere (sura 2,106).

 

Betydning

Bibelen

Bibelen er ikke den grundlæggende årsag til, hvorfor kristne tror – det er Jesu død og opstandelse. Centrum i den kristne tro er ikke en bog men Guds levende ord, Jesus (Joh 1,1.14). Bibelen er det autoritative grundlag for, hvad kristne tror, og ved Helligåndens vejledning bliver Bibelens ord levende og virksomme (Hebr 4,12).

Koranen

Mange muslimer fremhæver Koranen som årsag til, hvorfor de tror på islam, blandt andet fordi de hævder, at den har en litterære overlegenhed, profetier, videnskabelige sandheder og matematiske undere som bevis på dens sandhed.

 

Autoritet

Bibelen

Kristne regner Bibelen som autoritet, når det gælder dens lære om, hvem og hvordan Gud er, Guds frelsesplan og hans retningslinjer for menneskers liv. Samtidig er Bibelen en ærlig beskrivelse af mennesker med både deres fejl og synd samt deres tro og lydighed mod Gud. Derfor indeholder Bibelen både eksempler til efterfølgelse og advarende eksempler, som ikke skal følges. Det eneste menneske, som er fuldstændig uden fejl og synd, er Jesus, sand Gud og sandt menneske.

Koranen

Muslimer regner Koranen som direkte guddommelig autoritet. De fleste vil sige, at alt, hvad Allahs profeter gjorde og sagde ifølge Koranen, er eksempler til efterfølgelse, og det er ikke tilladt at kritisere eller stille spørgsmålstegn ved deres handlinger og ord – slet ikke når det gælder Muhammed.

 

Videnskabelighed

Bibelen

Kristne opfatter ikke Bibelen som en videnskabelig afhandling men som øjenvidners vidnesbyrd om, hvad de så og oplevede, samt Guds budskaber til og gennem profeterne.

Koranen

Mange muslimer mener, at Koranen indeholder en lang række videnskabelige sandheder, som ikke var kendt på den tid, hvor den blev åbenbaret.

 

Samling

Bibelen

De hebraiske tekster blev oversat til græsk mellem ca. 280 og 130 f.Kr. hvilket peger på, at hele Det Gamle Testamente har været samlet på det tidspunkt.

Den endelige samling af alle 27 bøger i Det Nye Testamente skete i slutningen af 300-tallet e.Kr., men omkring slutningen af 100-tallet e.Kr. var de 20 vigtigste skrifter angivet som autoritet for kirken.

Koranen

De fleste vil sige, at Koranen blev samlet under kaliffen Uthman omkring 651 e.Kr.

 

Oversættelse

Bibelen

Hele Bibelen er oversat til omkring 720 sprog. Derudover er Det Nye Testamente oversat til 1.582 sprog og udvalgte dele er oversat til 1.196 sprog.

En oversat Bibel er lige så gyldig som en på originalsprogene, og langt de fleste oversættelser bliver foretaget direkte fra originalsprogene.

Koranen

Hele Koranen er oversat til omkring 50 sprog, mens udvalgte dele er oversat til lidt over 100 sprog. De fleste vil sige, at Koranen kun kan forstås rigtigt, hvis den læses på arabisk, og at oversættelser er fortolkninger og ikke den rigtige Koran.

 

Stilart(er)

Bibelen

Mange forskellige stilarter. Historiske beretninger, biografier, profetiske udsagn, lovtekster, poetiske tekster og undervisende tekster.

Koranen

Generelt præget af en poetisk form, som er velegnet til recitation.

 

Statistik

Bibelen

Består af 66 bøger, 39 i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente. Har 1.189 kapitler, 31.173 vers og ca. 800.000 ord.

Koranen

Er én samlet bog. Har 114 kapitler (suraer), 6.236 vers og ca. 80.000 ord.

 

Note

(1) Non-Arabic Languages in the Qur’an according to as-Suyuti, Ibn al-Subki and al-Khafiz Ibn Hajar; Murdiono; LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature, vol. 4, No. 1, 2020, s. 23-26.

Andre artikler

Fem grundlæggende elementer i Islam

Islam er monoteistisk unitarisme, hvilket betyder, at opfattelsen af Allah er, at han er én i absolut forstand og ikke monoteistisk trinitarisk som kristendommen, hvor Bibelen åbenbarer Gud som én i væsen, der åbenbarer sig som tre personer.

Allah opfattes som fjern, og det er ikke muligt at have en personlig relation til ham.

Læs mere »

Traditionen om Mekka

I den traditionelle forståelse var det Adam, der byggede den første Ka’aba, som menneskehedens første bedehus (sura 3,96), og grundlagde Mekka. Byen kaldes også ”byernes

Læs mere »