Søg
Close this search box.

Rebekka blev gift som 3-årig

Nogle muslimer vil hævde, at Rebekka kun var 3 år gammel, da hun blev gift med Isak.

Påstanden bygger på en meget rigid læsning af 1 Mos 22-24.

Det hævdes, at Rebekka først blev født efter beretningen om, at Abraham var tæt på at ofre Isak, fordi der står, at Abraham senere fik besked om at hans bror, Nakor, fik børn og at hans søn, Betuel, fik datteren Rebekka (1 Mos 22,20-23).

Ud fra det hævder man så, at der kun kan være gået tre år, fra Rebekka blev født, indtil hun blev gift med Isak.

Hvad ligger bag?

Spørgsmålet eller påstanden vil ofte komme i forbindelse med, at de vil forsvare eller aflede opmærksomheden fra, at islams egne kilder fortæller, at Muhammed giftede sig med en 6-årig pige og havde samleje med hende, da hun var 9 år (Sahih al-Bukhari 67,69-70.93).

Det kan enten være et forsøg på at vise, at det var normalt at gifte sig med helt små piger, eller at sige, at Bibelens personer ikke var bedre end Muhammed, og at det derfor ikke er rimeligt at kritisere ham.

Det kan også bare være et forsøg på at aflede opmærksomheden for at snakke om noget andet.

Hvad kan vi spørge om?

Mener de, at det er i orden at gifte sig med en pige på 3 eller 6 år?

Bliver det mindre kritisabelt at gifte sig med en pige på 6 år, hvis der en anden gifter sig med en pige, som er endnu yngre?

Hvor er der kilder, som siger, at Rebekka var 3 år?

Hvis vi læser om Rebekka i 1 Mos 24,15-20, hvor gammel tyder det så på, at hun var?

Hvad kan vi sige?

Når der står, at Abraham senere fik besked om, at hans bror havde fået børn og børnebørn, er det ikke ensbetydende med, at de først blev født på det tidspunkt.

En meget firkantet fortolkning ville betyde, at Rebekka og hendes far, Betuel, var født samtidig.

Der er omkring 700 km i luftlinje fra Be’ersheba, hvor Abraham boede (1 Mos 21,33) til Haran, hvor Nakor boede, og intet tyder på, at der var jævnlig forbindelse mellem dem.

Da Abrahams træl kommer til Rebekkas hjem, er noget af det første, han fortæller, at Sara har født Abraham en søn (1 Mos 24,36).

Det tyder på, at de ikke har vidst det, inden han kom, men det betyder ikke, at Isak var nyfødt på det tidspunkt.

Intet tyder på, at Abraham fik besked om Nakors børn og hans barnebarn, Rebekka, så snart de blev født, men at der gik så lang tid imellem, at han hørte fra sin brors familie, at broderen havde fået otte sønner og flere børnebørn i løbet af den tid, der var gået.

Beskrivelsen af Rebekka

Derudover gør beskrivelsen af Rebekka det umuligt, at hun kun har været tre år, da Abrahams træl mødte hende.

Abrahams træl havde 10 kameler med, da han mødte Rebekka (1 Mos 24,10) og der, står at hun gav dem vand, til de havde slukket deres tørst (1 Mos 24,22).

10 kameler kan drikke op til 2.400 liter vand på 3 minutter. Selv hvis kamelerne ikke var voldsomt tørstige, er det helt umuligt, at en 3-årig har hentet vand til 10 kameler.

Mennesker med fejl

Samtidig kan det være en anledning til at understrege, at Bibelens beskrivelser af, hvad mennesker gjorde og sagde, ikke er en anerkendelse af, at alle deres handlinger og udsagn, var rigtige og sande.

En del muslimer vil hævde, at Muhammed var fejlfri, og at han i alt, hvad han gjorde og sagde, er et forbillede til efterfølgelse.

Bibelen indeholder ærlige beskrivelser af mennesker med både de gode og de forkerte ting, de gjorde og sagde.

Kun Jesus er fuldkommen syndfri, og kun ham er vi kaldet til at følge og efterligne i alle ting.

Andre artikler

Dialog

I denne forbindelse opfattes dialog som den tilgang til at tale om tro, hvor man ikke kritiserer eller taler nedsættende om det, den anden tror

Læs mere »

Kristne tror på tre guder

Indvendingen eller spørgsmålet drejer sig naturligt nok om den kristne treenighedslære og forståelsen af den. En del muslimer mener, at treenigheden består af Gud Fader,

Læs mere »