Søg
Close this search box.

Det evige liv

Både i kristendommen og islam er livet efter døden et centralt element. Men der er væsentlige forskelle, både når det gælder, hvordan man får del i det evige liv, og hvordan det evige liv vil udfolde sig.

Bibelen viser, at ingen ved egen kraft kan gøre sig fortjent til det evige liv, fordi ingen kan leve op til den fuldkommenhed, som et liv i Guds nærhed kræver. Koranen siger derimod, at det evige liv vil være en belønning for det gode, man har gjort og det forkerte, man har afholdt sig fra at gøre, og der vil fortsat være et dække mellem Allah og mennesker. Samtidig siges det i hadith, at hvis man kun har tilbedt Allah, vil man få del i paradis, selvom man har begået grove synder. Spørgsmålet om vejen til frelse vil blive behandlet i en anden artikel.

Bibelen fokuserer på, at al ondskab og lidelse vil være forsvundet, og relationen til Gud vil være så tæt, at han selv vil tørre de tårer bort, som livet her på jorden har forårsaget. Koranen og hadith taler til gengæld om de luksuriøse forhold, der skal være, og hvordan de dele af menneskelivet, der betragtes som urene, skal ophøre.

Når det gælder forholdet mellem kvinder og mænd i det evige liv, siges der meget lidt i Bibelen. Jesus siger, at man ikke skal gifte sig, men han gør det som en afvisning af saddukæernes lære om, at der ikke findes noget liv efter døden. Uanset hvad Jesu udsagn betyder, er der ingen fokus på kønsliv og seksuelt begær eller nogen tale om forskel mellem kvinder og mænds situation i det evige liv. Som kontrast taler de islamiske kilder meget klart om, hvordan mænd skal have flere hustruer og om hustruernes fysiske fortrin. Der siges meget lidt om kvinders situation i paradis, mens Muhammed taler om, at størstedelen af dem, som er i helvede, vil være kvinder. En del tyder på, at det evige liv langt overvejende beskrives som en opfyldelse af mænds kødelige begær.

En af de ting, som peger i den retning, er udsagnet om, at martyrer vil få 72 jomfruer i paradis.

 

Hvad kilderne siger

Stedet for det evige liv

Bibelen

Den nye jord (Åb 21,1).

Koranen og hadith

Jannah – paradis eller have (sura 47,12).

 

Adgangen til det evige liv

Bibelen

Enhver som tror på Jesus, Guds enbårne søn, skal have evigt liv (Joh 3,16).

Jesus gav sit liv som løsesum (Mark 10,45).

For dem, der får del i Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus (Rom 3,21-24).

Ingen kan blive retfærdige overfor Gud ved lovgerninger (Rom 3,20).

Den, som tror på Jesus, har Gud gjort levende og sat i himlen sammen med ham (Ef 2,4-10).

Koranen og hadith

En belønning for dem, der ydmyger sig i bøn, undgår tom snak, giver almisse, er seksuelt afholdende, undtagen når det gælder deres hustruer og deres kvindelige slaver, samt overholder deres pagter og bedetider (sura 23,1-11).

Man skal stræbe for at få del i det (sura 83,26), og det vil være en belønning for det, man gjorde i livet (sura 32,17.19 og 43,72).

Samtidig siges det, at enhver, der dør uden at have tilbedt nogen ved siden af Allah, vil komme i paradis, selv hvis de har haft ulovlig sex eller stjålet (Sahih al-Bukhari 59,33).

 

Tilstanden i det evige liv

Bibelen

Gud vil selv tage bolig hos menneskene og tørre tårerne af deres øjne, og der skal ikke være død, sorg, skrig eller pine. Gud vil gøre alting nyt (Åb 21,3-5).

Koranen og hadith

Der vil være to paradiser af sølv og to af guld, og intet vil forhindre mennesker fra at se Allah ud over dækket af majestæt over hans ansigt (Sahih al-Bukhari 97,70).

Man vil ligge på sofaer og aldrig opleve brændende hede eller bitter kulde. Havens skygge vil være over dem, og dens frugt vil være let at nå (sura 76,13-14).

Man vil sidde ansigt til ansigt på dekorerede troner og udødelige drenge vil gå rundt mellem dem. De vil drikke fra kilder som ikke vil give dem hovedpine eller gøre dem berusede. Der vil være enhver frugt de vælger og kød af fugle som de ønsker (sura 56,10-21.23-33).

Man vil få vin at drikke (sura 83,18-25), og de troende vil le af de vantro, som ikke får del i paradis (sura 83,34).

Fade og kopper vil være af guld, og der vil være alt, hvad de begærer. og deres øjne frydes over (sura 43,71).

Man vil få haver og vingårde, og man vil aldrig høre tom snak eller løgne (sura 78,31-32.35).

Der vil være floder med vand, som ikke er forurenet, floder af mælk, der ikke ændrer smag, floder af god vin og floder af ren honning. De får alle slags frugter samt tilgivelse (sura 47,15).

De vil skinne som fuldmånen og den klareste stjerne. De vil ikke urinere, have afføring, spytte eller have slim i næsen. Deres kamme vil være af guld, og deres sved vil lugte som moskus. Deres hustruer vil være hourier. Alle vil ligne hinanden, de vil ligne deres fader Adam og være 60 alen (38 m) høje (Sahih al-Bukhari 60,2).

 

Kvinder og mænd

Bibelen

I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort (Matt 22,30).

Koranen og hadith

I paradis vil man få jævnaldrende, velformede ledsagere (sura 78,33). Storøjede jomfruer der beskrives som velbeskyttede perler, og de vil være perfekt skabte og hengivne (sura 56,22-23.35-37).

Den første gruppe, som kommer ind i paradis, vil have to hustruer af hourierne, marven i knoglerne i deres ben vil ses gennem knoglerne og kødet (Sahih al-Bukhari 59,64).

Den, som holder sin vrede tilbage, vil Allah lade vælge, hvilken houri han ønsker på opstandelsens dag (Sunan Ibn Majah 37,87).

Når den troende ønsker et barn i paradis, vil han blive undfanget, født og vokse op på kort til i overensstemmelse med faderens ønske (Sunan Ibn Majah 37,239) – verset tyder på, at det er mandens ønske, som afgør, om han får et barn, og at barnet vil være en dreng. Kvindens andel i barnet er tilsyneladende skåret ned til et minimum.

Det siges også at en martyr vil få kronen af værdighed og blive gift med 72 jomfruer (Jami’ at-Tirmidhi 22,46).

Som kontrast siger Muhammed, at størstedelen af dem, som er i helvedes ild, vil være kvinder (Sahih al-Bukhari 6,9).

Andre artikler

Jesus og Koranen

For mange vil det være underligt at sammenligne en person (Jesus) med et skrift (Koranen) men når man ser på, hvad Bibelen siger om Jesus,

Læs mere »