Søg
Close this search box.

Hvad tænker muslimer om islam?

Den bedste religion

Mange muslimer har en stærk overbevisning om, at islam er den fulde og endelige sandhed, som dermed er og bør være overlegen i forhold til alle andre religioner, livssyn og ideologier. Med til dette hører en tro på islams, Muhammeds og Koranens ufejlbarlighed. Muhammed betragtes som den sidste og bedste profet, der blev sendt til verden samt det bedste eksempel for alle mennesker til alle tider, og Koranen opfattes som den endelige åbenbaring fra Allah.

I Vesten vil mange muslimer betragte islam som en religion, der forkynder fred, er demokratisk og fremhæver kvinders rettigheder. En del vil også sige, at islam mange steder skabte tolerance og fredelig sameksistens mellem folk fra forskellige religioner og befolkningsgrupper fx i det nuværende Spanien og Portugal, som var under islamisk herredømme fra 711 til 1492 e.Kr.

En del muslimer betragter islam som overlegen i forhold til etik og moral. I forhold til kristendommen kan det blandt andet skyldes, at nogle opfatter den vestlige verden og alt vestligt som ”kristent” og dermed mener, at kristendommen er årsag til det moralske forfald, de oplever i Vesten.

Nogle muslimer vil også betragte muslimer som rene – eller i hvert fald renere – i forhold til dem, der ikke er muslimer. Det hænger sammen med de islamiske regler for renselse, forskrifterne for, hvordan man lever et rent liv, samt hvad der er rent at spise. Man kan fx opleve, at muslimer betragter sig som mere rene, fordi de vasker sig efter toiletbesøg i stedet for at bruge toiletpapir.

Mange muslimer betragter den islamiske lov og samfundsmodel, sharia, som det bedste og mest retfærdige grundlag, og en del mener, at islam vil blive den fremherskende religion i verden. Men langt fra alle tænker, at det skal ske med magt.

Den hurtigst voksende

En del muslimer fremhæver islam som den hurtigst voksende religion i verden og opfatter det som et bevis på dens sandhed og overlegenhed. En undersøgelse fra Pew Research Center viser, at størstedelen af denne vækst skyldes, at muslimer i gennemsnit får markant flere børn i forhold til folk fra andre religioner. (1)

Den første muslim

Normalt betragtes Adam som den første muslim, og det er almindeligt at opfatte det sådan, at alle mennesker bliver født som muslimer (Sahih Muslim 46,34). Derfor taler man ofte om, at folk reverterer – vender tilbage – til islam, hvis de ikke vokser op som muslimer, men bekender sig som muslimer senere i livet.

Ummah

Nogle muslimer opfatter deres tilhørsforhold til det muslimske samfund, ummah, som mere betydningsfuldt end deres familiemæssige, etniske eller nationale tilhørsforhold. Det kan betyde, at hvis de oplever noget som angreb på muslimer eller islam, tager de det meget personligt, uanset hvor i verden det foregår.

Note:

(1) https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/

Andre artikler

Dialog

I denne forbindelse opfattes dialog som den tilgang til at tale om tro, hvor man ikke kritiserer eller taler nedsættende om det, den anden tror

Læs mere »

Esajas 42,1-13 – Muhammed er Herrens tjener

Det hævdes, at Herrens tjener ikke kan være Jesus, fordi kristne kalder ham Guds søn, men at det er en profeti om Muhammed, fordi Koranen siger, at den er nedsendt til Allahs tjener (sura 2,23). Det hævdes også, at Muhammed var udvalgt af Allah (Sunan Ibn Majah 37,54 og Jami at-Tirmidhi 49,1), mens det ikke giver mening,

Læs mere »