Søg
Close this search box.

Er Jesus Gud?

Islams kilder afviser meget klart, at Isa (Koranens Jesus-figur) kan være Gud og Guds søn.

Et af de argumenter, som man kan møde, er, at Jesus aldrig sagde: ”Jeg er Gud!” og ”tilbed mig!”.

I mødet med det argument kan en mulighed være at fokusere på nogle af de ting, som Koranen siger om Allah, og som gælder for ham alene, og vise, at Bibelen siger de samme ting om Gud.

Når ens muslimske ven tilkendegiver, at de udsagn kun bruges om Allah/Gud, så kan man vise, at Jesus siger det samme om sig selv, eller at Bibelen omtaler ham på samme måde.

Dermed kan man vise, at selvom Jesus aldrig direkte siger: ”Jeg er Gud!”, så siger han mange ting om sig selv, som I Bibelen kun siges om Gud, og gør dermed krav på at være guddommelig.

Ikke som en gud ved siden af Gud Fader, men som ét med Faderen og én af tre personer i Guds væsens enhed.

Det er meget sandsynligt, at muslimer her vil hævde, at Bibelen er blevet ændret, og at disse udsagn ikke var noget, Jesus selv sagde, men at det er noget, som andre efterfølgende tillagde ham.

Påstanden om, at Bibelen er blevet ændret, behandles i en anden artikel.

Guddommelige udsagn og kendetegn

Den første og den sidste

Allah i Koranen

Sura 57,3 – Han er den første og den sidste

Gud i Bibelen

Es 44,6 – Jeg er den første, og jeg er den sidste

Jesus i Bibelen

Åb 1,17-18 – Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se jeg lever i evighedernes evigheder

 

Skaber

Allah i Koranen

Sura 39,62 – Allah er skaberen af alting

Gud i Bibelen

Sl 121,2 – Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.

Jesus i Bibelen

Joh 1,1-3.14 – I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

 

Almægtig

Allah i Koranen

Sura 10,65 – Al magt og ære tilhører bestemt Allah

Gud i Bibelen

1 Mos 17,1 – Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham: ”Jeg er Gud den Almægtige!”

Sl 66,3 – Sig til Gud: Hvor er dine gerninger frygtindgydende, dine fjender kryber for din vældige magt

Jesus i Bibelen

Matt 28,18 – Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: «Mig er givet al magt i himlen og på jorden.”

 

Herliggørelse og herlighed

Allah i Koranen

Sura 20,130 – herliggør din Herre med lovprisning før solopgang

Gud i Bibelen

Sl 148,13 – De skal lovprise Herrens navn, for hans navn alene er ophøjet, hans herlighed når ud over jord og himmel.

Jesus i Bibelen

Joh 17,5 – Fader, herliggør mig nu med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.

Matt 25,31 – Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone.

 

Ære

Allah i Koranen

Sura 35,10 – al ære tilhører Allah!

Gud i Bibelen

Es 42,8 – Jeg er Jahve, det er mit navn! Jeg giver ikke min ære til nogen anden

Jesus i Bibelen

Joh 5,23 – alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

 

Lovprisning

Allah i Koranen

Sura 57,1 – Alt i himlene og på jorden lovpriser Allah

Gud i Bibelen

Sl 145,3 – For Herren er stor og højt lovprist, ingen kan udforske hans storhed.

Jesus i Bibelen

Åb 5,12-14 – Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris… Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder.

 

Tilbedelse

Allah i Koranen

Sura ,26 – I skal ikke tilbede andre end Allah!

Gud i Bibelen

Sl 81,10 – Du må ikke have nogen fremmed gud, du må ikke tilbede en anden gud.

Jesus i Bibelen

Joh 9,35-38 – (Jesus spørger en mand, som han har gjort seende): ”Tror du på Menneskesønnen?” (Manden spørger, hvem det er, og Jesus siger, at han er Menneskesønnen, den som taler med ham. Mandens reaktion er) Han sagde: ”Jeg tror, Herre.” Og han tilbad ham.

Matt 28,16-18 – Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.”

Åb 5,13-14 – Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad.

Åb 22,3 – Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham.

 

Lys

Allah i Koranen

Sura 24,35 – Allah er himlenes og jordens lys.

Gud i Bibelen

Sl 27,1 – Herren er mit lys…

Jesus i Bibelen

Joh 8,12 – ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”

 

Sandheden

Allah i Koranen

Sura 22,6 – For Allah er sandheden.

Gud i Bibelen

Sl 86,15 – Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rig på troskab og sandhed.

Jesus i Bibelen

Joh 14,6 – Jesus sagde til ham: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”

 

Tilgiver synd

Allah i Koranen

Sura 3,135 – hvem andre end Allah kan tilgive synder?

Gud i Bibelen

Es 43,25 – Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.

Jesus i Bibelen

Mark 2,5-12 – Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: ”Søn, dine synder tilgives dig.” Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: ”Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?” (Jesus sagde) ”… Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden” – siger han til den lamme: ”Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!” Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet…

 

Opvækker døde

Allah i Koranen

Sura 22,7 – Allah vil genopvække dem, der ligger i gravene.

Gud i Bibelen

1 Sam 2,6 – Herren dræber, og han gør levende, han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra

Jesus i Bibelen

Joh 5,25-29 – Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve… den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem

 

Den endelige dommer

Allah i Koranen

Sura 22,56-57 – Herredømmet tilhører Allah på den dag; Han vil dømme imellem dem. De, der tror og gør gode gerninger, vil være i lyksalighedens haver. Og de, der fornægter troen og kalder vore tegn for opspind, de har en ydmygende straf i vente.

Gud i Bibelen

Sl 98,8-9 – Strømmene skal klappe i hænderne, alle bjerge skal juble for Herren; for han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene med retskaffenhed.

Jesus i Bibelen

Matt 25,31-32 – Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

Joh 5,22 – Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen.

Andre artikler