Søg
Close this search box.

Haggaj 2,7-9 omtaler Muhammed

Dette er endnu et eksempel på, hvordan nogle muslimer forsøger at finde steder i Bibelen, hvor de mener, at Muhammed bliver omtalt.

Muslimers påstande

Påstanden er, at ordet, der på dansk er oversat med ”skatte”, er en henvisning til Muhammed, fordi det hebraiske ord har grundstammen ”hmd”, der siges at være samme grundstamme som i det arabiske ”Ahmad”, der bruges som et andet navn for Muhammed.

Nogle hævder samtidig, at talen om, at husets herlighed bliver større end den tidligere (v. 9), er en henvisning til Kabaen og en henvisning til, at dens herlighed er større end det jødiske tempels herlighed.

Samtidig siger nogle, at når Gud lover, at han vil give fred (shalom), så er det en henvisning til islam, fordi det hævdes, at islam betyder fred.

Respons til påstandene

Konteksten i Haggaj 2 handler meget tydeligt om tiden, efter at jøderne kom tilbage fra eksil i Babylon og Persien.

Udsagnet i vers 7 er en del af et budskab til den jødiske statholder Zerubbabel i forhold til genopbygningen af templet i Jerusalem og er en sammenligning af dets tidligere herlighed, Salomos tempel, der blev ødelagt af Babylonierne, med dets kommende herlighed.

Budskabet henviser meget tydeligt til ”dette hus” og dermed til templet, som var ved at blive genopbygget i Jerusalem. Der er absolut intet, der peger på, at det drejer sig om et andet ”hus” i Mekka, som ligger omkring 1.200 km fra Jerusalem.

Det er også tydeligt at de ”skatte”, der er tale om – og som nogle muslimer altså hævder, er en forudsigelse af Muhammed – skal komme til ”dette hus”, altså til Jerusalem, og ikke til et andet hus på et senere tidspunkt i Mekka.

Samtidig er profetien her helt parallel til Esajas’ profeti om, at folkeslagene skal komme til Jerusalem, og havets skatte og folkenes rigdom skal komme dertil (Es 60,1-14). Her siges det også meget tydeligt, at det er ”Israels Helliges Zion”, der er tale om.

Fred

Påstanden om, at islam betyder ”fred”, er nok af nyere dato og er opstået ud fra et ønske om at fremstille islam som fredens religion. Islam betyder ”underkastelse” (1).

Når Hærskarers Herre siger, at ”på dette sted vil jeg give fred”, så er der helt tydeligt tale om Jerusalem – som betyder ”fredens by”

I nogle muslimske kilder hævdes det, at Jerusalem blev overdraget til muslimerne på fredelig vis i 637 e.Kr.

Men Sophronius, der var patriark i Jerusalem, og som angiveligt var den, der frivilligt afgav magten i Jerusalem, skriver selv, at ”Saracenerne… hærger alt med grusomhed og vildskab, blasfemisk og gudløs frækhed.”

I en prædiken siger han, at kirker er blevet ”revet ned”, ”korset hånet” og ”Saracenerne… plyndrer byer, ødelægger marker, nedbrænder landsbyer, sætter ild til hellige kirker…” (2).

Det var altså ikke en oplevelse af fred, der blev bragt til Jerusalem, da byen blev indtaget i 600-tallet e.Kr.

Grundstammen

Når man bruger det argument, at et ord på hebraisk og et navn på arabisk har samme grundstamme, vidner det først og fremmest om, hvor desperate nogle muslimer er for at kunne sige, at Muhammed omtales i Bibelen.

Der er absolut intet i Haggajs Bog, der giver nogen som helst grund til at påstå, at det er en omtale af Muhammed eller noget, der har relation til islam.

En profeti om Jesus?

En del kristne har opfattet Haggaj 2 som en profeti om Jesus. Det er ikke afgørende for afvisningen af, at det kan være Muhammed, der er tale om, at vi kan bevise, at det er Jesus, der forudsiges.

Det er vanskeligt at sige entydigt, om Haggaj beskriver en åndelig eller en fysisk begivenhed.

Det kan være en profeti om Jesu første komme og om, hvordan templets herlighed blev større ved at Jesus, Guds søn, besøgte det, og at han i Jerusalem giver alle mennesker mulighed for fred med Gud gennem hans død og opstandelse.

Det kan også være en profeti om, hvordan Jesus helt konkret skal sidde på sin fader Davids trone i det, der ofte omtales som tusindårsriget, hvordan det skal blive en storhedstid for Israel, og hvordan det bliver en fredstid for verden, fordi Satan er lænket.

 

Noter:

  1. https://www.newtimesslo.com/sanluisobispo/why-the-word-islam-does-not-simply-mean-peace/Content?oid=2978965 og https://islamqa.info/en/answers/10446/what-is-islam
  2. ”Seeing Islam As Others Saw It”; Robert G. Hoyland; Darwin Press; 1997; s. 69 og 72

Andre artikler

Hadith i kritisk lys

Hadith er samlinger af udsagn og beretninger om, hvad Muhammed sagde og gjorde. De vil normalt regnes som væsentlige, fordi flere centrale elementer i islam

Læs mere »