Søg
Close this search box.

Hvad er islam?

Det er der skrevet lange bøger om, og det er selvfølgelig umuligt at give en kort og fyldestgørende beskrivelse af, hvad islam er.

Ordet ”islam” er arabisk og betyder ”at overgive sig” eller ”at underkaste sig”, og ”muslim” betyder ”én, der underkaster sig”.

Islam opfattes ofte som en religion, men kan også beskrives som en ideologi, fordi islam er en altomfattende samfundsmodel med detaljeret vejledning om, hvordan man som muslim skal leve sit liv, helt fra faderen hvisker den muslimske trosbekendelse ind i det nyfødte barns øre, til samme bekendelse lyder ved graven.

Allah

Islam opfattes som strengt monoteistisk, eller snarere unitarisk, fordi det understreges meget stærkt, at Allah er én i absolut forstand og altså ikke treenig som i kristendommen.

Allah opfattes traditionelt som fjern. Han betegnes som nådig, men med det forbehold, at han er nådig, hvis han vil, og der er ingen endelig garanti for, at han viser nåde.

Koranen og Muhammed

Kilderne til forståelse af islam er først og fremmest Koranen, der betragtes som en åbenbaring, som blev givet til Muhammed, Hadith der er beretninger om, hvad Muhammed gjorde og sagde samt Tafsir, der er de lærdes kommentarer til åbenbaringen.

Muhammed har en afgørende rolle som den sidste og største profet, men der er 124.000 profeter, og 28 bibelske personer nævnes som profeter i Koranen.

Grundlæggende forhold

I islam er der fem grundlæggende ting, som en muslim skal gøre. Disse kaldes ”søjler” og består af den muslimske trosbekendelse, daglige tidebønner (normalt 5), faste i ramadanen, givertjeneste og pilgrimsrejse til Mekka.

En grundlæggende tanke i islam er, at hvert menneske har to engle, som registrerer gode og onde handlinger, og på dommens dag vil disse blive vejet i forhold til hinanden. Frelsen afhænger af, om de gode vejer tungest.

En normal forståelse er, at overholdelse af de fem søjler vejer meget tungt, og at fx pilgrimsrejse til Mekka vil udslette alle tidligere synder.

Andre artikler

Links

Hjemmesider med information om islam, kristnes møde med muslimer og muslimers møde med kristendommen. Materiale om kristendommen for muslimer og for nye kristne.

Læs mere »

Gud kan bare tilgive

Det er et udsagn, som hævder, at Jesus ikke behøvede at dø for menneskers synd, fordi Gud kan tilgive uden nogen form for betaling eller omkostning.

Læs mere »