Søg
Close this search box.

Dialog

I denne forbindelse opfattes dialog som den tilgang til at tale om tro, hvor man ikke kritiserer eller taler nedsættende om det, den anden tror på, men lægger vægt på venlighed, mildhed, ydmyghed og respekt.

Udgangspunkter er den indstilling, at en kristen skal være hensynsfuld, primært fokusere på, hvad man selv tror og være parat til at forklare og eventuelt forsvare det i mødet med den, som tror på noget andet. Udgangspunktet er, at man ikke ønsker at nedbryde det, som den anden tror på, men prøve at vise, at der findes et bedre alternativ ved at beskrive, hvad man selv tror på.

Denne form for dialog er god i samtalen med venner, som er interesserede i kristendommen og gerne vil høre, hvad kristne tror på. Der er heller ikke så stor risiko for ufrugtbare diskussioner eller direkte modsætningsforhold, som kan ødelægge et venskab, og mange muslimer vil opfatte det som positivt, når kristne ikke kritiserer eller påpeger negative sider ved islam.

Det sidste kan til gengæld også være negativt, fordi muslimer opfatter den form for dialog som ”ufarlig” og ”svag”. Der er en risiko for, at man lader deres påstande om islam – og måske om kristendommen – stå uimodsagt, og at samtalen kommer til at foregå på muslimernes præmisser.

Dem, som er fortalere for en polemisk tilgang, kritiserer en dialogbaseret tilgang for at være etnocentrisk – at man tager udgangspunkt i en vestlig tankegang om, hvad der er positivt, hensynsfuldt og kærligt, mens en muslimsk – og nok særlig mellemøstlig – tilgang er, at uenighed ikke er negativt, og at det er helt i orden at give udtryk for, hvad man mener er forkert i den andens synspunkt. Et andet kritikpunkt er, at dialogen først og fremmest tager hensyn til, hvad der opleves positivt og behageligt fra et vestligt synspunkt, og ikke fokuserer så meget på, hvordan man bedst muligt formidler sandheden og påpeger det, som er forkert. Endelig kritiseres tilgangen for at fastholde muslimer i, at Muhammed var et godt eksempel til efterfølgelse, at Koranen er en fantastisk bog, og at kristne og muslimer grundlæggende tror på den samme gud.

Andre artikler