Søg
Close this search box.

Muslimer om Bibelen og kristendom (Introduktion)

Denne del vil behandle en række spørgsmål og indvendinger, som muslimer kan have i forhold til Bibelen og kristendommen. Der kan være mange årsager til, at de spørger eller kritiserer. Det kan være noget, de undrer sig over, har svært ved at forstå eller ikke synes giver mening. Det kan være spørgsmål og indvendinger, som de har hørt eller læst om og nu ønsker at høre en kristens svar på. Det kan være en forsvarsmekanisme, hvis de bliver stillet spørgsmål eller møder kritik i forhold til islam, som de ikke ønsker eller ikke kan svare på.

Baggrunden kan være, at de har et ærligt ønske om selv at forstå, eller de ønsker at hjælpe den kristne til at forstå det, de ser som fejl i Bibelen eller kristendommen. Det kan også være en afledningsmanøvre, hvis samtalen fx bliver for personlig, eller det kan være et udtryk for, at angreb er det bedste forsvar – i dette tilfælde, når det gælder islam. I en del tilfælde vil man opleve, at muslimers kritik af Bibelen og kristendommen enten direkte eller indirekte indeholder deres opfattelse af islams overlegenhed og perfektion.

Uanset årsager og motiver er det vigtigt at tage spørgsmål og indvendinger alvorligt. Ikke nødvendigvis sådan, at man skal være i stand til at give et svar, men det er væsentligt at kunne vurdere, hvorfor ens muslimske ven spørger eller kritiserer og om muligt tage fat på det, som ligger bag.

En hel del af de argumenter, som muslimer bruger mod Bibelen og kristendommen, er fuldstændig tåbelige. Det er som regel ikke, fordi dem, der har konstrueret argumenterne, er dumme, men de har fundet ud af at argumenterne er effektive, fordi muslimer og en del kristne kender Bibelen meget dårligt. Når argumenterne bliver fremført tilstrækkelig overbevisende, er der ikke så mange, som kan gennemskue dem og meget få tænker, at der kan være grund til at undersøge dem nærmere. Nogle kristne er måske også bange for, at det ligefrem vil svække deres tro, hvis de begynder at undersøge argumenterne, fordi de ikke regner med, at nogen vil bruge argumenter, der er så lette at tilbagevise.

Derfor kan denne del også være en hjælp til kristne, så de kan gennemskue argumenterne og finde frimodighed til at fastholde tilliden til Bibelen og undersøge de argumenter, de møder.

Andre artikler

Jesu sidste ord

Påstanden er, at evangelierne indeholder modsætninger, når det gælder Jesu sidste ord på korset. Hos Lukas står der, at Jesus udåndede efter at have råbt:

Læs mere »