Søg
Close this search box.

Forskelle og ligheder (Introduktion)

Noget af det, der kan hjælpe til en bedre forståelse i mødet mellem kristne og muslimer, er, hvilke forskelle og ligheder der er på centrale punkter. Hvordan, man forholder sig til spørgsmålet om forskelle og ligheder, kan være meget forskelligt. I den vestlige verden og måske særligt blandt kristne, kan der være en tendens til at fokusere mest muligt på ligheder og undgå uenighed og kritiske holdninger til andres tro. Ikke mindst når det gælder islam. På den anden side vil nogle være meget optaget af forskellighederne og lægge en klar kritisk afstand til islam og i nogle tilfælde også til muslimer.

Der kan helt sikkert være noget positivt i at fokusere på ligheder og det, man er enige om, men hvis man aldrig erkender eller taler om, at der på helt centrale punkter er store forskelle mellem Bibelen og Koranen, kristendommen og islam, så vil man i værste fald skabe et falsk billede af den ene eller begge dele. Det kan også betyde, at man afskærer sig selv og andre fra at søge og forholde sig til, hvad der er sandheden.

Et ensidigt og kritisk fokus på forskelligheder kan på den anden side let skabe afstand og måske ødelægge et venskab og dermed lukke af for en reel samtale om, hvilke forskelle og ligheder der er, i dette tilfælde mellem kristendom og islam.

For nogle muslimer vil et fokus på ligheder være et forsøg på at undgå konfliktfyldte emner eller at skabe et billede af islam, der harmonerer med et kristent eller moderne vestligt verdensbillede. For andre kan det være et forsøg på at overbevise kristne om, at kristendommen i virkeligheden og oprindeligt var det samme som islam, og at forskellene skyldes, at kristne i tidens løb har ændret væsentlige punkter i den oprindelige åbenbaring.

Her vil forskelle og ligheder bliver behandlet med det udgangspunkt, at vi må tage kristendommens kilder – primært Bibelen – og islams kilder – Koranen og hadith – alvorligt, og at de danner det reelle fundament for, hvad kristendommen og islam er, uanset hvad mennesker, der kalder sig kristne eller muslimer, siger og tror. Formålet er også at skabe bedre forståelse for, hvor man kan komme til at tale forbi hinanden, fordi man fra begge sider tænker, at man taler om det samme, mens virkeligheden er, at man har vidt forskellige opfattelser af det, man taler om.

I denne del vil målet primært være at gengive, hvad kilderne siger, uden at komme med en vurdering af deres troværdighed. I visse tilfælde vil det dog blive kommenteret, hvis der kan være stor sandsynlighed for at møde holdninger, der afviger fra det, kilderne siger.

Andre artikler

Korsfæstelsen modbeviser, at Jesus er Gud

Der bruges det argument, at den, som bliver hængt på et træ, er en Guds forbandelse (5 Mos 21,23), og hvis Jesus blev korsfæstet, opfattes det som et bevis på, at han ikke kunne være Gud, fordi det betyder, at han var under Guds forbandelse.

Læs mere »

Traditionen om Mekka

I den traditionelle forståelse var det Adam, der byggede den første Ka’aba, som menneskehedens første bedehus (sura 3,96), og grundlagde Mekka. Byen kaldes også ”byernes

Læs mere »