Søg
Close this search box.

Frastødt eller tiltrukket

Tidligere muslimer fordeler sig groft set i to grupper, når det gælder årsagerne til, at de forlod islam.

Man bruger ofte de engelske betegnelser ”push” (skub) eller ”pull” (træk) om grupperne, og det hentyder til, om grunden, til at de har forladt islam, er, at de er blevet frastødt, eller at de er blevet tiltrukket af noget andet.

Det er ikke vores opgave at vurdere, om der er størst sandsynlighed for, at en muslim bliver frastødt eller trukket væk fra islam, men kendskabet til det, der ligger bag, kan give en forståelse af, hvor forskellige årsagerne og processerne er, når muslimer forlader islam.

Frastødt

Betegnelsen ”push” bruges om dem, der har oplevet, at forskellige forhold omkring islam har skubbet dem væk fra troen og overbevisningen om islams sandhed.

For nogle er det elementer i islams lære, de ikke længere kan stå inde for. For andre er det en erkendelse af, at Muhammed gjorde og sagde ting, de ikke kan forene med, at han skulle være det bedste eksempel for menneskeheden til alle tider.

For nogle er det ting i Koranen, der strider mod deres videnskabelige eller etiske overbevisning, eller det kan være en oplevelse af, at voldelige islamiske grupperinger faktisk afspejler ting Muhammeds liv og lære, som de ikke ønsker at have del i.

Det er altså først og fremmest deres opfattelse af interne ting i islam og deres erkendelse af, at de ikke kan eller vil bygge deres liv på det, som får dem til at forlade islam.

Smertelig proces

For mange er det en smertelig proces, fordi islam har været en stor og integreret del af deres liv. Noget de har elsket, været helt overbeviste om, stolte af og måske endda pralet af overfor andre.

For en del kommer der også en erkendelse af, at deres ledere og lærere har løjet for dem og tegnet et mere positivt billede af islam, end islams egne kilder giver basis for.

Igen kan det være en smertelig erkendelse, hvis disse ledere og lærere har været deres forbilleder, som de havde stor tillid til.

Opfattelse af islam og kristendom

For mange vil oplevelsen af, at islam og dens repræsentanter ikke er det, de troede, føre til, at de efterfølgende har en meget negativ opfattelse af islam og muslimer.

Blandt dem fra denne gruppe, som er blevet kristne, vil man typisk møde den opfattelse, at Koranens Allah og Bibelens Gud er vidt forskellige.

Deres oplevelser kan betyde, at de fuldstændig afviser at have noget med muslimer og islam at gøre, men nogle bliver også meget aktive for at vise muslimer det, de selv har opdaget og hjælpe dem til en erkendelse af det.

Gruppen af tidligere muslimer, der er blevet skubbet væk fra islam, viser den betydning, det kan have at konfrontere muslimer med, hvad deres egne kilder siger for dermed at udfordre den opfattelse af islam, som de – ikke mindst i den vestlige verden – har fået præsenteret.

Tiltrukket

Betegnelsen ”pull” bruges om tidligere muslimer, der har oplevet, at ting udenfor islam har trukket dem væk og været årsag til, at de forlod islam.

I kristen sammenhæng er det meget ofte mødet med Jesus, der giver muslimer en erkendelse af, at hos ham får de noget bedre end det, de havde i islam.

For nogle sker det ved, at de læser i Bibelen. Andre møder Jesus i drømme eller syner og bliver derved klar over, at de må undersøge nærmere, hvem han er.

Der er også nogle, som i mødet med en kirke og et kristent fællesskab og i oplevelsen af, hvordan de bliver taget imod og hjulpet uden forbehold eller krav, bliver nysgerrige på, hvad årsagen er.

På den baggrund begynder de at undersøge mere om kristendommen og bliver tiltrukket af den og af Jesus.

Der kan også være andre faktorer, som trækker muslimer væk fra islam. Det kan for eksempel være uddannelse, karriere og kæreste eller ægtefælle, men det er ikke så relevant i denne sammenhæng.

Opfattelse af islam og kristendom

Generelt er der mindre sandsynlighed for, at tidligere muslimer, som er blevet trukket væk fra islam, har en meget negativ opfattelse af islam og muslimer.

Nogle vil endda opleve det sådan, at i kristendommen har de fundet den fuldkomne version af det, de mente, de havde i islam.

På den baggrund tænker nogle i denne gruppe, at det var den samme gud, de troede på i islam, men at de i kristendommen har fundet den fuldstændige forståelse af, hvem og hvordan han er.

Både-og

Disse to grundlæggende årsager til at muslimer forlader islam viser, at der kan være grund til at tale med vores muslimske venner om både, hvad kristendommen er, og hvad de islamiske kilder siger om islams grundlag.

Vi ved ikke og skal ikke afgøre, hvad der kan føre muslimer til et møde med Jesus og til tro på ham.

Andre artikler

Bøger

Bøger, som på forskellig måde handler om islam, kristnes møde med muslimer og muslimers møde med Jesus.

Læs mere »