Søg
Close this search box.

Jesus og Isa (Koranens Jesus-figur)

Mange muslimer vil sige, at de tror på Jesus og elsker ham. Nogle vil også sige, at de har større respekt for Jesus, fordi de mener, at kristne har konstrueret og tror på en løgn om, hvem Jesus var.

Baggrunden er, at Koranen og hadith indeholder beskrivelser af en profet, der på mange måder minder om Jesus.

Mange oversættelser af Koranen bruger også navnet Jesus om denne profet, men hans arabiske navn er Isa. Det er uvist hvor navnet stammer fra, men en mulighed er, at det har været et nedsættende navn, som jøder – der ikke troede på Jesus som Messias – brugte om ham.

Afgørende forskelle

Som nævnt er der en del lighedspunkter mellem Jesus, som han beskrives i Bibelen og Koranens Isa, men der er også afgørende forskelle.

Blandt andet er der flere beskrivelser fra Isas barndom i Koranen. Beskrivelser, der på nogle punkter svarer til det, man finder i de såkaldte ”barndomsevangelier” der stammer fra 200 til 500-tallet. Hverken disse eller Koranen henter altså deres beskrivelser fra øjenvidner eller folk, som levede samtidig med øjenvidnerne.

Den væsentligste forskel er, at Bibelen beskriver Jesus som Guds søn, der kom til verden og gav sit liv for at påtage sig straffen for mennesker synd og oprør mod Gud og derved frelse dem fra Guds retfærdige dom. Derefter opstod han fra døden, for op til himlen og skal komme igen for at dømme verden.

Koranen derimod afviser, at Isa var guddommelig, og at Allah kan have en søn. Koranens udsagn opfattes normalt også sådan, at han ikke blev korsfæstet og døde, men blev taget op til Allah.

Koranen afviser altså på helt centrale punkter det, som er skrevet af mennesker, der var øjenvidner til Jesu liv, eller som gengiver øjenvidnernes beretninger. Herunder det, som Jesus sagde om sig selv.

På grund af disse helt afgørende forskelle vil artiklerne på denne side for det meste markere, at Koranens Isa ikke er den Jesus, som Bibelen vidner om.

Det er ikke altafgørende, at man undlader at kalde Koranens Isa for Jesus, når man taler med sine muslimske venner. På den anden side er det vigtigt, at man er opmærksom på forskellene og ikke uden videre accepterer, at Koranens beskrivelser af Isa er sandfærdige beretninger om Jesus.

Hvad kilderne siger:

Navnets betydning

Jesus

En gengivelse af det hebraisk navn, Yeshua, som betyder «JHVH frelser» (Matt 1,21).

Isa

Et navn der, i modsætning til de fleste andre navne på arabisk, ikke har nogen kendt betydning (arabiske bibler oversætter det hebraiske Yeshua med Yasou).

 

I Bibelen/Koranen

Jesus

Nævnes ved navn mere end 900 gange i Det Nye Testamente.

Isa

Nævnes ved navn 28 gange i Koranen.

 

Fødsel

Jesus

Født af en jomfru (Luk 1,26-35)

Blev født i Betlehem i overensstemmelse med profetien (Luk 2,4-7 og Mika 5,1).

Isa

Født af en jomfru (sura 19,19-22)

Blev født under et palmetræ (sura 19,23-26).

 

Forhold til Gud/Allah

Jesus

Er Guds søn (Matt 3,17) og en af personerne i Guds treenige væsen (Joh 10,30 og Matt 28,19).

Er Messias/Kristus som betyder ”Guds salvede” på henholdsvis hebraisk og græsk (Matt 16,15-17; Luk 9,20 og Joh 4,25-26).

Isa

Er en profet (sura 19,30) og tjener (sura 4,57-59).

Er Allahs sendebud, hans ord og hans ånd, men ikke Allahs søn (sura 4,171; Sahih al-Bukhari 60,106 og Sahih Muslim 1,47).

Messias er hans navn, men Koranen taler ikke om nogen betydning af navnet (sura 3,45).

Det nævnes, at han spiste mad, og det synes at være et argument for, at han ikke kunne være Allah (sura 5,75).

 

Synd

Jesus

Er syndfri (Joh 8,46; Hebr 4,15 og 1 Pet 2,18).

Kan tilgive synder (Mark 2,5).

Isa

Er syndfri (sura 19,19 og Sahih al-Bukhari 65,71).

Kan ikke gå i forbøn for mennesker på opstandelsens dag (Sahih al-Bukhari 65,3).

 

Gerning og formål

Jesus

Kom som tjener for at leve et liv uden synd og give sit liv til frelse for alle, som tror på ham (Mark 10,45; Joh 10,17-18 og Joh 3,14-18).

Isa

Kom for at bekræfte Taurat (ofte forstået som Toraen – de fem Mosebøger) og forudsige Muhammeds komme (sura 61,6).

Blev givet skriften fra Allah (sura 19,30).

 

Mirakler

Jesus

Gjorde vand til vin (Joh 2,1-11).

Helbredte syge (fx Matt 4,23-25 og Mark 1,40-42).

Uddrev onde ånder (fx Luk 4,33-36 og 41).

Gik på vandet (Matt 14,24-33).

Mangfoldiggjorde brød og fisk (Mark 6,38-44).

Opvakte døde (Luk 7,12-15; Mark 5,22 og Joh 11,41-44).

Stod op fra døden (Matt 28,5-6).

Isa

Talte i vuggen (sura 19,30-33).

Gjorde lerfugle levende, helbredte blinde og spedalske og gjorde døde levende med Allahs tilladelse (sura 3,49).

 

Død

Jesus

Blev korsfæstet (Matt 27,33-50) og gennemboret med et spyd for at sikre, at han var død (Joh 19,33-34).

Isa

Den mest udbredte forståelse er, at Isa ikke døde, men blev taget op til Allah (sura 4,157-158).

Muhammed siger, at Isa vil komme ned til jorden, kæmpe for islams sag, bryde korset, dræbe svin og ophæve beskyttelsesskatten for ikke-muslimer. Han vil ødelægge Antikrist og leve på jorden 40 år, hvorefter han vil dø (Sunan Abi Dawud 39,34).

 

Opstandelse

Jesus

Opstod fra graven på den tredje dag (Matt 28,6).

Isa

Det beskrives, at Isa dør og bliver genopvakt til livet (sura 19,33), men den mest almindelige fortolkning er, at det vil ske i forbindelse med verdens undergang (sura 4,159).

 

Genkomst

Jesus

Skal komme igen, som han for op til himlen (ApG 1,9-11).

Kommer med magt og megen herlighed (Matt 24,30) for at tage sæde på sin trone og dømme alle mennesker (Matt 16,27 og 25,31-32).

Kommer for at tage sine disciple til sig (Joh 14,1-3).

Isa

Vil komme igen for at dømme menneskeheden, bryde korset, dræbe grisene og ophæve beskatningen af dem, som ikke er muslimer, og alle må tro på ham, men derefter vil han dø (Sahih al-Bukhari 34,169 og 60,118).

Andre artikler

Kristne tror på tre guder

Indvendingen eller spørgsmålet drejer sig naturligt nok om den kristne treenighedslære og forståelsen af den. En del muslimer mener, at treenigheden består af Gud Fader,

Læs mere »

Reaktionsmønstre

Det er altid problematisk at generalisere og gruppere mennesker. Samtidig er det en hjælp til at beskrive og forstå noget af det, der i denne

Læs mere »