Søg
Close this search box.

Muhammed er forudsagt i Bibelen (Introduktion)

Nogle muslimer vil hævde, at Muhammed er forudsagt i Bibelen, og at det underbygger hans troværdighed som profet.

Hvad ligger der bag?

Grundlaget for denne påstand findes i Koranen (sura 7,157), hvor der står om ”Sendebudet, den rene og ubelæste profet, som de finder beskrevet hos sig selv i Tawrat (Toraen) og Injil (Evangeliet)…” og sura 61,6, hvor der står at Isa, Marias søn sagde, at der efter ham ville komme et sendebud, hvis navn er Ahmad.

I det islamiske skrift Sahih al-Bukhari (61,41) fremgår det, at Muhammed selv sagde, at Ahmad var et af hans navne, og på den baggrund opfattes profetien i sura 61,6 som en profeti om Muhammed.

Det, som virker paradoksalt, er, at muslimer på den ene side kan hævde, at Bibelen er forfalsket og samtidig sige, at den indeholder profetier om Muhammed. Deres løsning vil ofte være, at alt, hvad de mener, er i overensstemmelse med islam, er sandt, mens alt, som de mener, er i modstrid med islam, er forfalsket. Samtidig bruger de Koranens ord som grundlag for at sige, at kristne skjuler sandheden og bevidst har ændret Bibelen, fx sådan at det ikke længere fremgår, at den taler om Muhammed (sura 2,146).

Hvad kan vi spørge om?

Hvis de nævner et vers eller afsnit fra Bibelen, hvor de mener, at Muhammed eller en anden reference til islam omtales, er det nærliggende at spørge, om de har læst det kapitel eller den sammenhæng, det står i.

Hverken Koranen og hadith med Muhammeds udsagn omtaler specifikke steder i Bibelen, hvor Muhammed skulle være forudsagt. Et spørgsmål til dem, som spørger eller kommer med påstanden, kan derfor være, om Muhammed selv omtalte det vers eller afsnit, hvor de mener, at han forudsiges. Man kan også vælge en mere direkte tilgang og spørge, hvorfor Muhammed ikke selv nævnte eller var klar over, hvilke vers eller afsnit, det drejer sig om, hvis han skulle være omtalt i Bibelen.

Hvad kan vi sige?

Som nævnt andre steder, vil det bedste udgangspunkt for at afvise påstandene om, at Bibelen indeholder profetier om Muhammed som profet og Guds udsending være at læse sammenhængen omkring de vers eller passager, som disse påstande bygger på. Meget ofte vil sammenhængen direkte modsige påstanden om, at det er Muhammed, der omtales. Nogle muslimer vil hævde, at en negativ fortolkning af Koranen bygger på, at man ikke læser den kontekst, som det er skrevet i. Dette er et af stederne, hvor det kan være nødvendigt at gøre dem opmærksom på, at det samme må gælde ved læsning af Bibelen.

I artiklerne om de konkrete vers og afsnit, hvor Muslimer hævder, at Muhammed er nævnt, eller at der er referencer til islam, bliver det beskrevet, hvordan man, ud fra det der står i og omkring versene samt i Bibelen som helhed, kan svare på spørgsmål eller påstande.

Andre artikler

Links

Hjemmesider med information om islam, kristnes møde med muslimer og muslimers møde med kristendommen. Materiale om kristendommen for muslimer og for nye kristne.

Læs mere »

Hvad tænker muslimer om islam?

Mange muslimer har en stærk overbevisning om, at islam er den fulde og endelige sandhed, som dermed er og bør være overlegen i forhold til alle andre religioner, livssyn og ideologier. Med til dette hører en tro på islams, Muhammeds og Koranens ufejlbarlighed. Muhammed betragtes som den sidste og bedste profet, der blev sendt til verden samt det bedste eksempel for alle mennesker til alle tider, og Koranen opfattes som den endelige åbenbaring fra Allah.

Læs mere »

Barnabasevangeliet

Barnabasevangeliet er et apokryft evangelium, som muslimer henviser til som bevis for, at Bibelen er blevet ændret, fordi det er langt mere i overensstemmelse med Koranen end Bibelens evangelier.

Læs mere »