Søg
Close this search box.

Jesus og Koranen

For mange vil det være underligt at sammenligne en person (Jesus) med et skrift (Koranen) men når man ser på, hvad Bibelen siger om Jesus, og hvad Koranen siger om sig selv, er der en del ting, som giver grundlag for en sammenligning.

Hvad kilderne siger:

Eksistens

Jesus

Er fra evighed sammen med Faderen og Helligånden (Joh 1,1.14; 17,5 og 1 Mos 1,2).

Koranen

Er fra evighed i himlen hos Allah (sura 43,3-4).

 

Sendt af

Jesus

Blev sendt til jorden af Gud Fader (Luk 4,18-21; Joh 3,17 og 5,36).

Koranen

Blev sendt til jorden af Allah (sura 12,2).

 

Budskabet bragt af

Jesus

Englen Gabriel bragte budskabet om hans komme (Luk 1,26-33).

Koranen

Englen Gabriel åbenbarede den for Muhammed (sura 2,97).

 

Identitet

Jesus

Jesus er Ordet, som blev kød – han kom til jorden som menneske (Joh 1,14-18).

Koranen

Koranen er Allahs ord, som er kommet til jorden og blevet nedskrevet i en bog (sura 10,37 og 18,27).

En hadith taler om, at Koranen kommer som en bleg mand på dommedag (Sunan Ibn Majah 33,125).

 

Visdom

Jesus

Fyldt med visdom (Luk 2,40 og Matt 12,42).

Koranen

Er vis (sura 36,2).

 

Ære

Jesus

Alle skal ære Sønnen, som de ærer Faderen (Joh 5,23).

Koranen

Er ærværdig (sura 85,21).

 

Sandhed

Jesus

Jesus siger, at han er sandheden (Joh 14,6).

Koranen

Den sikreste sandhed (sura 69,40-43.51).

 

Budskab

Jesus

Forkyndte evangeliet (græsk: det gode budskab) (Matt 11,4-5).

Koranen

Forkynder det glædelige budskab (sura 17,9).

 

Helbredelse

Jesus

Helbredte al sygdom og lidelse (Matt 4,23).

Koranen

Sendt som en kur (helbredelse) for de troende (sura 17,82).

 

Barmhjertighed

Jesus

Jesu barmhjertighed fører til evigt liv (Jud 21).

Koranen

Koranen er barmhjertighed for de troende (17,82).

 

Natur

Jesus

Jesu menneskelige natur kunne dø, men hans guddommelige natur døde ikke.

Koranen

En fysisk Koran kan gå til grunde, uden at dens evige natur ødelægges.

 

Autoritet

Jesus

Kan dømme mennesker til den evige ild (Matt 25,31.41).

Koranen

Kan fængsle mennesker i helvede (Sahih al-Bukhari 65,3).

 

Dem som afviser

Jesus

Nogle tror ikke, fordi deres hjerte er dækket med fedt, de hører tungt og har lukket øjnene til (Matt 13,13-15).

Anklages for at være redskab for Satan, men afviser det (Matt 12,24-28).

Koranen

Nogle tror ikke på oplæsningen, fordi de har et slør over deres hjerte og er døve (sura 6,25).

Afviser, at satanerne har bragt den (sura 26,210).

 

Forhold til Moses

Jesus

Det var Jesus, Moses skrev om (Joh 5,46).

Koranen

En bekræftelse af Moses’ skrift (sura 46,12).

Andre artikler

Traditionen om Mekka

I den traditionelle forståelse var det Adam, der byggede den første Ka’aba, som menneskehedens første bedehus (sura 3,96), og grundlagde Mekka. Byen kaldes også ”byernes

Læs mere »

Esajas 42,1-13 – Muhammed er Herrens tjener

Det hævdes, at Herrens tjener ikke kan være Jesus, fordi kristne kalder ham Guds søn, men at det er en profeti om Muhammed, fordi Koranen siger, at den er nedsendt til Allahs tjener (sura 2,23). Det hævdes også, at Muhammed var udvalgt af Allah (Sunan Ibn Majah 37,54 og Jami at-Tirmidhi 49,1), mens det ikke giver mening,

Læs mere »