Søg
Close this search box.

1 Mos 49,10 – Muhammed er herskeren, som kommer

Muslimers påstande

Det hævdes, at Muhammed er den hersker, der omtales i verset, eller at han er Shilo, der også kan opfattes som et navn. Samtidig hævdes det, at kongedømmet dermed skal tages fra Juda og hans efterkommere.

Respons til påstanden

Verset betyder ikke, at Juda stamme skal fratages kongedømmet, men at Judas position som den stamme, hvor kongen kommer fra, skal fuldendes med en hersker, der ikke alene er konge over Israel, men over alle folkene. Denne forståelse harmonerer også med Guds løfte til David – som er fra Juda stamme – om, at hans kongedømme skal stå fast til evig tid (2 Sam 7,16). Esajas taler om denne efterkommer af David, som skal kaldes Vældig Gud (Es 9,5-6), og Mika siger, at fra Judas slægter skal der udgå en, som skal være hersker i Israel, og hvis magt skal nå til jordens ender (Mika 5,1-3). Jesus opfylder disse profetier (Matt 2,1-6) og siger selv, at han er konge (Joh 18,36-37).

Når det gælder det hebraiske ord Shilo, er der lidt forskellige måder at forstå det (se noter til verset i den autoriserede danske Bibel). Grundbetydningen af ordet er rolig eller fredfyldt, og selvom en del muslimer vil sige, at det passer på Muhammed, er det ikke det, som prægede hans herredømme. Fx siger Koranen: ”Når de fredhellige måneder er forbi, så må I dræbe afgudsdyrkerne, hvor I end finder dem.” og Muhammed siger: ”Jeg er blevet befalet at kæmpe mod folk, så længe de ikke erklærer, at der ikke er nogen anden gud end Allah…” (Sahih Muslim 1,33). Som kontrast siger Jesus: ”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer…” (Matt 5,44).

Andre artikler

Bibelen og Koranen

Bibelen og Koranen har en helt central betydning for henholdsvis kristendommen og islam, men der er på en del områder store og afgørende forskelle mellem,

Læs mere »