Søg
Close this search box.

Fem grundlæggende elementer i Islam

1. Troen på Allah

Islam er monoteistisk unitarisme, hvilket betyder, at opfattelsen af Allah er, at han er én i absolut forstand og ikke monoteistisk trinitarisk som kristendommen, hvor Bibelen åbenbarer Gud som én i væsen, der åbenbarer sig som tre personer.

Allah opfattes som fjern, og det er ikke muligt at have en personlig relation til ham.

Allah er nådig men samtidig uudgrundelig. Man kan ikke med sikkerhed vide, om man vil få del i hans nåde. Det er helt op til Allah, om han vil vise nåde.

Allah har 99 navne

2. Troen på engle

Muslimer regner med at alle mennesker har to engle, én på hver skulder, som registrerer, hvad man går af henholdsvis godt og ondt. Dette regnskab vil blive gjort op med en vægt på dommedag, og det, som vejer mest, vil få betydning for dommen. Hvis det gode vejer mest, kan man komme i himlen, hvis Allah tillader det.

3. Fire åbenbarede bøger

Ud over Koranen tales der om Taurat (toraen – Mosebøgerne), Sabur (Davids salmer) og Injil (Evangeliet).

I dag opfatter mange muslimer typisk Injil som en oprindelig bog, der blev åbenbaret for Jesus (som Koranen blev åbenbaret for Muhammed), og denne bog findes ikke længere, er blevet skjult eller forfalsket af kristne.

Mange vil også sige, at de oprindelige bøger fra Moses og David ikke længere findes. En væsentlig grund til dette er erkendelsen af, at der er væsentlige forskelle mellem Bibelen og Koranen.

Koranen opfattes som den endelige autoritet, og man mener, at de bøger, som er gået tabt, var enige med den.

4. 124.000 profeter

25 af de personer, der omtales i Bibelen, nævnes som profeter i Koranen.

Isa (Koranens Jesus-figur) betragtes som profet, men Muhammed er profeternes segl – den endelige og største profet. Mange vil hævde, at alle profeter, og ikke mindst Muhammed, levede uden at gøre fejl.

5. Opstandelse og dom

Ved verdens ende mener muslimer, at alle mennesker vil anerkende islam som den sande religion, og der vil blive etableret et islamisk styre på jorden.

Allah vil fuldstændig egenrådigt afgøre, hvem der får lov til at komme i himlen, og hvem der kommer i helvede.

 

Andre artikler

Reaktionsmønstre

Det er altid problematisk at generalisere og gruppere mennesker. Samtidig er det en hjælp til at beskrive og forstå noget af det, der i denne

Læs mere »