Søg
Close this search box.

Korsfæstelsen modbeviser, at Jesus er Gud

Der bruges det argument, at den, som bliver hængt på et træ, er en Guds forbandelse (5 Mos 21,23), og hvis Jesus blev korsfæstet, opfattes det som et bevis på, at han ikke kunne være Gud, fordi det betyder, at han var under Guds forbandelse.

Hvad ligger bag?

Argumentet er et af mange forsøg på at bevise ud fra Bibelen, at Jesus ikke kunne være Gud. Samtidig viser det en manglende forståelse for betydningen af Jesu død på korset.

Hvad kan vi spørge om?

Det kan være nærliggende at spørge, hvad de mener, det betyder at være under Guds forbandelse for at forstå mere om, hvad de tænker. Samtidig kan man spørge, om den mener, at Jesus havde fortjent at være under forbandelse. Man kan også spørge, om de ved, hvorfor jødernes ledere mente, at Jesus skulle henrettes.

Endelig kan man spørge om de mener at mennesker generelt fortjener at være under Guds forbandelse. I den forbindelse kan man spørge, om de nogensinde gør, siger eller tænker noget, som er forkert. Eventuelt ved at spørge konkret, om de for eksempel nogensinde siger noget, som er løgn, eller har taget noget, som ikke tilhørte dem.

Hvad kan vi sige?

Det kan være et godt udgangspunkt at vise, at enhver, som ikke følger Guds lov, er under forbandelse (5 Mos 27,26), og at Jesus siger, at det ikke kun er det, man gør, som er et brud på loven, men også det, man siger og tænker (Matt 5,21-32). Første punkt er altså at vise, at alle mennesker er under forbandelse.

Derefter er det vigtigt at understrege, at Jesus var fuldstændig syndfri, og at Bibelen gør det helt klart, at Jesus blev uretfærdigt dømt og ikke havde gjort noget, som betød, at han var skyldig til døden på et kors (Luk 23,22). Derimod var det dem, der korsfæstede ham, som brød loven (ApG 2,23).

Det kan også være en god anledning til at vise, at jøderne ønskede at Jesus skulle dø, fordi de forstod, at han gjorde krav på at være Gud (Matt 26,63-66). Dermed bekræftede de, at Jesus sagde om sig selv, at han er Gud. Hvis Jesus ville, kunne han med stor lethed have gjort det klart, at det var en misforståelse, når de mente, at han gjorde sig selv til Gud.

Endelig kan man henvise til det, Paulus siger i Gal 3,13. Jesus havde ikke gjort noget, som betød, at han fortjente at komme under forbandelse, men han lod sig villigt korsfæste, fordi han derved påtog sig den forbandelse, som vi fortjener, og derved løskøbte han os, sådan at vi kan blive fri for forbandelsen, når vi accepterer, at han døde i stedet for os.

Andre artikler

Gud blev træt efter skabelsen

Argumentet er et angreb på det bibelske gudsbillede, og det kan både være et forsøg på at sige, at Bibelen er blevet ændret, og at den giver et billede af en gud, som ikke er almægtig.

Læs mere »

Jesus forbandede et figentræ

Nogle vil hævde, at Bibelen beskriver Jesus som en synder, og henviser til beretningen om, hvordan Jesus forbandede et figentræ, fordi han ikke fandt frugt på det, mens det ikke var figentid.

Læs mere »

Barnabasevangeliet

Barnabasevangeliet er et apokryft evangelium, som muslimer henviser til som bevis for, at Bibelen er blevet ændret, fordi det er langt mere i overensstemmelse med Koranen end Bibelens evangelier.

Læs mere »