Søg
Close this search box.

Barnabasevangeliet

Barnabasevangeliet er et apokryft evangelium, som muslimer henviser til som bevis for, at Bibelen er blevet ændret, fordi det er langt mere i overensstemmelse med Koranen end Bibelens evangelier.

Ligheder med Koranen

Blandt andet angives det i kapitel 97, at Jesus specifikt forudsagde Muhammeds komme, og Jesus præsenteres alene som menneske og altså ikke som Guds Søn.

Det beskrives også i kapitel 215-216, hvordan Jesus inden korsfæstelsen blev ført op til himlen, og at Gud fik Judas til at ligne Jesus, så det var ham, der blev korsfæstet i stedet for Jesus, en beskrivelse som svarer til nogle muslimers fortolkning af sura 4,157 i Koranen.

I kapitel 220 kommer Jesus til Maria og nogle af disciplene og siger, at det ikke var ham, der døde, og at han derfor ikke er opstået, men at denne falske lære skal eksistere, indtil Muhammed kommer og afslører den.

Faktuelle fejl

Det beskrives i evangeliet sådan, at Jesus har en god relation til ”præsten” – muligvis den jødiske ypperstepræst – noget som er i klar modstrid med Bibelens beskrivelse, alle andre kilder samt det faktum, at ypperstepræsten og mange af de jødiske ledere var meget aktive for at få Jesus henrettet.

Evangeliet har nogle beskrivelser, som viser, at forfatteren ikke kender til Israels geografi.

Det beskrives i kapitel 20, hvordan Jesus på Galilæas Sø sejler til Nazareth, hvilket, enhver med en smule kendskab til Israel vil vide, er umuligt.

Nazareth ligger omkring 25 kilometer fra Galilæas Sø (Genesaret Sø) og ca. 290 meter over havets overflade, mens Genesaret Sø ligger omkring 210 meter under havets overflade.

Det hævdes også, at Jesus sejlede til Jerusalem – igen en umulighed, som vil være velkendt for den, der har været i Israel.

Der er også historiske fejl som fx i kapitel 3, hvor det siges, at Pontius Pilatus regerede i Juda, da Jesus blev født, mens han i virkeligheden først blev statholder i 26/27 e.Kr.

En anden historisk fejl er i kapitel 81, hvor den samaritanske kvinde ved brønden taler om, at hebræerne beder i templet bygget af Salomon i Jerusalem – Salomons tempel blev ødelagt, omkring 600 år før denne samtale fandt sted.

I modstrid med islam

Barnabasevangeliet er dog også i modstrid med islam. Jesus siger i kapitel 96, at han ikke er Messias, fordi Messias er skabt før ham og skal komme efter ham, og når Jesus som omtalt forudsiger Muhammeds komme i kapitel 97, er det som svar på præstens spørgsmål om, hvem Messias så er.

Barnabasevangeliet beskriver altså Muhammed som Messias, mens det i Koranen mange steder siges, at Jesus er Messias (fx sura 4,171).

Datering

Evangeliet bliver dateret til et sted omkring 1400-1600-tallet e.Kr., og de ældste manuskripter findes på italiensk og spansk. Det er siden oversat til engelsk.

I Tyrkiet udstilles en aramæisk udgave af Barnabasevangeliet, som hævdes at være 1500 år gammel, men ingen har fået lov til at lave en uvildig datering, så der er grund til at være skeptisk overfor denne påstand.

Selv hvis det skulle være rigtigt, er det stadig mere end 400 år efter, at Bibelens evangelier blev skrevet.

Evangeliet forveksles nogle gange med Barnabasbrevet, som er dateret til omkring 130 e.Kr., og ikke har nogen lighed med Barnabasevangeliet.

Barnabasevangeliet: https://www.sacred-texts.com/isl/gbar/index.htm

Barnabasbrevet: http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

Andre artikler

Faste

Faste er en velkendt og meget integreret del af islam og muslimers tilværelse i forbindelse med fastemåneden, ramadanen. I kristendommen er der meget stor forskel

Læs mere »