Islam – kritisk vurderet (Introduktion)

Det skal understreges meget kraftigt, at materialet i denne del IKKE er beregnet til at slå sine muslimske venner i hovedet og fortælle dem, hvor forkert, latterlig, urimelig og uhistorisk islam er.

Den form for kritik vil sjældent være befordrende for venskabet, og man kan let opleve, at muslimer opfatter kritik af islam meget personligt.

Formålet med denne del er at give et indblik i den omfattende kritik, der fremføres på stort set alle områder af islam for at imødegå den stærke overbevisning om islams overlegenhed, som mange muslimer har eller giver udtryk for og ønsker at påvirke andre med.

Hvis materialet skal bruges direkte i forhold til muslimske venner, anbefales det generelt, at man først gør det, når man har et godt og fortroligt venskab, hvor man kan acceptere hinandens meninger og kritik, også når det strider mod det, man selv tror på.

Indirekte brug

Primært anbefales det at bruge materialet indirekte fx ved at henvise til, at man har læst eller hørt om den pågældende kritik og gerne vil høre sin muslimske vens reaktion på det. Det kan fx gøres ved at henvise til materiale på YouTube, hvor denne kritik behandles.

Derved er der mindre risiko for, at det opleves som din personlige kritik af dem, og samtidig bliver de udfordret på, om islam virkelig er så overlegen og hævet over kritik, som de måske mener.

Det er ikke sikkert, at vi kan eller skal afsløre løgnen eller få vores muslimske ven til at indrømme den, men vi kan bede om, at Helligånden må overbevise dem om, at en religion, som man føler sig nødt til at lyve for at forsvare, ikke kan være sandheden.

Sandhed og løgn

En ting, som man desværre kan opleve, er, at nogle muslimer vil lyve, når det gælder, hvad islams egne kilder siger. Hvis man henviser til kilderne selv, sker det ofte med den forklaring, at hvis man ikke kan læse arabisk, kan man heller ikke forstå, hvad den oprindelige tekst siger.

En islamisk imam, Abu Hamid Ghazali, siger: “at tale er et middel til at nå et mål… Når det er muligt at opnå målet ved at lyve men ikke ved at tale sandt, er det tilladt, hvis det mål, man ønsker at opnå, er tilladt, og det er obligatorisk at lyve, hvis målet er obligatorisk… hvis konsekvensen af at tale sandt er mere skadelig, er det tilladt at lyve…” (Reliance of the Traveller r8.2).

Nogle muslimer forstår det sådan, at hvis det kan skade islams sag at sige sandheden, vil det være tilladt at lyve fx om, hvad islams kilder siger.

Kritikpunkter

Kritikken i forhold til islam rejses på flere områder.

Det gælder de islamiske kilder, hvor der peges på modsigelser, ting som er i modstrid med fakta og udsagn eller handlinger, der etisk er problematiske.

Det gælder også de traditionelle fortællinger om islams oprindelse og historie, både når det gælder Muhammed, Koranen, Mekka og udviklingen af et islamisk storrige efter Muhammeds død.

Andre artikler

Bøger

Bøger, som på forskellig måde handler om islam, kristnes møde med muslimer og muslimers møde med Jesus.

Læs mere »