Søg
Close this search box.

Jesus bad som muslimer

Udsagnet bliver fremført som begrundelse for, at Jesus i virkeligheden var muslim og handlede efter de muslimske forskrifter for bøn.

Hvad ligger bag?

Påstanden begrundes med det, der står om Jesus, da han bad i Getsemane. Da Jesus gik lidt væk fra disciplene for at bede, står der, at han faldt ned på sit ansigt og bad (Matt 26,39).

Det bruges som argument for, at Jesus overholdt forskrifterne i Hadith, som siger, at man skal bede med hænder, knæ, fødder og ansigtet mod jorden (Sahih Muslim 4,257 og Sahih al-Bukhari 10,207).

Hvad kan vi spørge om?

Vi kan spørge, om Jesus på noget tidspunkt sagde, at man skal bede med ansigtet mod jorden, eller om der i det hele taget er nogle forskrifter i Bibelen, som siger, hvilken position man skal bede i.

Vi kan også spørge, om der er andre steder, hvor der står, at Jesus faldt ned på sit ansigt for at bede, eller hvad der kan være grunden til, at han gør det i netop den situation.

En mulighed er også at spørge, hvorfor muslimer skal bøje sig med hovedet mod jorden, når de beder, og hvem det er, de bøjer sig for.

Hvad kan vi sige?

Da Jesu disciple spurgte Jesus om at lære dem at bede, sagde han intet om, hvilken position de skal være i, når de beder. Det eneste, han lærte dem, var, hvad de skal sige i deres bøn (Luk 11,1-4).

Det havde været en oplagt anledning til at fortælle dem, at de skulle bede med ansigtet mod jorden, hvis Jesus mente, at det havde en afgørende betydning.

Andre steder, hvor der berettes om, at Jesus beder, er der ingen omtale af, at han faldt på sit ansigt (Matt 14,23; Mark 6,46; Luk 6,12; 9,18; 9,28-29).

Forskrifter for bøn

De eneste forskrifter, Jesus gav dem, der følger ham, omkring bønnen, var, at de ikke skal bede for at blive set af mennesker, at de ikke skal fokusere på at sige så meget som muligt i deres bøn (Matt 6,5-8), og at de ikke skal bede længe, for at andre skal se det (Matt 23,14).

Da Jesus fortalte en lignelse om to mænd, der bad i templet, sagde han, at de begge stod op og bad, uden at han kritiserede dem for det (Luk 18,9-14).

Jesus kritiserede heller ikke hyklerne, fordi de står op og beder i stedet for at kaste sig ned, men fordi de beder offentligt for at vise andre mennesker, at de beder.

Det eneste, Bibelen omtaler, når det gælder, hvilken position mennesker beder i, er at gøre det med løftede hænder (Sl 141,2 og 1 Tim 2,8).

Der er dog ikke noget, som tyder på, at det er et ubetinget krav, at man skal bede med løftede hænder.

Bøn til Jesus

Hvis det, at kaste sig ned, er et udtryk for bøn til Gud, så viser Bibelen os, at flere af dem, der fulgte Jesus eller kom til ham, opfattede ham som Gud, når de bad ham om noget (Matt 8,2; 9,18; 14,33; 15,25 og Luk 8,28).

Andre artikler

Jesus forbandede et figentræ

Nogle vil hævde, at Bibelen beskriver Jesus som en synder, og henviser til beretningen om, hvordan Jesus forbandede et figentræ, fordi han ikke fandt frugt på det, mens det ikke var figentid.

Læs mere »